วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นวัดที่มีความร่มรื่นสวยงาม บนเจดีย์พระบรมธาตุสูง 45 เมตร นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอนสัก

ประวัติความเป็นมา

   วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เดิมชาวบ้านเรียกว่า"วัดเขาล้าน"ซึ่งอยู่เนินบ้านท้องไมซึ่งเป็นเนินโล่งเตียนจึงเรียกว่า"เขาล้าน" เขาล้าน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพ่อท่านยอดเขาซึ่งเป็นเทพยดารักษา เขาล้านและดินแดนโดยรอบ ประชาชนมีความเคารพนับถือมาเมื่อจะทำกิจการใดให้สำเร็จต้องบนบาน พ่อท่านยอดเขา วัดเขาล้านได้ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์ทอง ท่านเป็นคนจังหวัดสงขลาและได้ตั้งชื่อ ว่า"วัดเขาล้าน"และอาจารย์ทองเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพเมือปี พ.ศ.2500

   ต่อมาพระเดชพระคุณพระราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนชื่อ "วัดเขาล้าน" เป็น วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อเป็นศิริมงคลนามเมื่อแปลได้ความว่า วัดที่อาจารย์ทองสร้างขึ้นที่ภูเขา วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สังกัดคณะ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2596 และได้รับการผูกพัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช 2500 

   โดยมีเจ้าอาวาสปกครอง 3 องค์ คือ.พระอธิการทอง อินทสุวณโณ พ.ศ.2460 - 2500 พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) 2500-2536 และปัจจุบันพระครูสุวรรณพิพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดอนสัก

   วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เป็นวัดที่มีความร่มรื่นสวยงาม บนเจดีย์พระบรมธาตุสูง 45 เมตร นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอนสัก และเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งประเพณีของชาวดอนสัก ณ บริเวณเจดีย์เราจะมองเห็นวิวของอ่าวและเกาะต่างๆ และท่าเรือเฟอรี่ดอนสักไปเกาะสมุยและเกาะพะงัน 

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื่อที่ 99 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา และมีเนื้อที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง 82 ไร่ 3งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัด GPS

ละติจูด : 9.320123

ลองจิจูด : 99.6845979999999

ปูชนียวัตถุสำคัญที่น่าสนใจ

พระประธานเนื้อโลหะสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทรงเครื่อง (สำหรับใช้ประจำเรือพระ ) พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเจดีย์จตุรมุข พระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต 

หลวงพ่อจ้อย วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

 

ประวัติพระกิตติมงคลพิพัฒน์  (หลวงพ่อจ้อย ฐิตปุญโญ)

     หลวงพ่อจ้อย ฐิตปุญโญ ท่าน เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ และอดีตเจ้าคณะอำเภอดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านเจ้าคุณ พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ท่านมีนามเดิมว่า จ้อย นามสกุล พันธุ์อุดม ต่อมาท่าน พระครูวอน (ไม่ทราบฉายา) ผู้เป็นอา ได้เปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น ไกรวงศ์ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2448 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ณ บ้านหัวรอ ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตร นายนวล - นางห้อง พันธุ์อุดม มีอาชีพกสิกรรม ท่านเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่

      ท่านได้รับการศึกษาที่ วัดมะขามคลาน ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา มีท่านพระครูวอน พุทธสโร เป็นผู้สอน ท่านมีความสนใจใฝ่รู้เป็นอย่างมาก และท่านได้ศึกษาวิชาความรู้ต่าง ๆ เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาบาลี อักษรขอม เวทมนตร์ คาถาอาคม โหราศาสตร์ และแพทย์แผนโบราณ

ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของท่าน 
ท่าน เจ้าคุณ "พระกิตติมงคลพิพัฒน์" ท่านได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมาก จนสามารถกล่าวได้อย่างสนิทใจ และภาคภูมิใจว่า ดอนสักทั้งดอนสัก เจริญรุ่งเรืองเป็นดอนสักได้นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่หลวงพ่อจ้อยได้สร้างแทบทั้งสิ้น เพื่อให้เห็นประจักษ์แจ้ง จึงขอจำแนกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ถนน ได้ดำเนินการตัดถนนสายต่าง ๆ ในอำเภอดอนสักหลายสาย โดยท่านเป็นผู้อำนวยการในการตัดถนน และประสานงานกับเจ้าของที่ดิน โดยไม่ต้องมีการเวนคืน เช่น ถนนสายดอนสัก - ขนอม ถนนสายดอนสัก - บ้านใน ถนนสายสวนมะพร้าว - ท้องอ่าว ฯลฯ 
2. การไฟฟ้า ท่านเป็นผู้ริเริ่มนำเครื่องปั่นไฟมาใช้ในบ้านดอนสัก และได้ประสานงานกับหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ จนในที่สุดมีไฟฟ้าใช้ทั่วทั้งสุขาภิบาลอำเภอดอนสัก 
3. การประปา ท่านได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยเจาะบาดาล กระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้ ดำเนินการเรื่องน้ำหนักให้กับชาวดอนสัก จนทำให้ชาวดอนสักมีน้ำประปาใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ 
4. สิ่งก่อสร้างภายในวัด ได้แก่ สร้างกุฏิ จำนวน 9 หลัง สร้างศาลาการเปรียญ จำนวน 1 หลัง สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 หลัง สร้างหอฉัน จำนวน 2 หลัง สร้างอุโบสถ จำนวน 1 หลัง สร้างเมรุ จำนวน 1 หลัง สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ สร้างอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต 
 
มรณะภาพ
     ท่านเจ้าคุณ " พระกิตติมงคลพิพัฒน์" ได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ ซึ่งเป็นธรรมชาติของสังขาร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 อายุ 89 ปี พรรษา 46 ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ทุกระดับชั้น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้จัดบำพ็ญบุญกุศลถวายท่านอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ความสำนึกมั่นในอุปการคุณและคุณูปการที่ท่านมอบไว้ให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่น หลังอย่างมากมายเหลือที่จะพรรณนาให้หมดได้
     ต่อมา คณะศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสาระทิศ ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุนกันจัดสร้าง "มณฑปหลวงพ่อจ้อย" ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อให้ทุกท่านได้สักการะบูชาที่ "วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์" ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในอันที่จะสรรค์สร้างคุณงามความดี เจริญรอยตามจริยาอันดีงามของท่าน ซึ่งปัจจุบันมีศิษญานุศิษย์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสาระทิศมาสักการะบูชาอยู่ทุกวัน จนแทบจะกล่าวได้ว่า "กลิ่นธูป แสงเทียน ไม่เคยขาดหายไปจากมณฑปหลวงพ่อจ้อย" อย่างแท้จริง

 

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามถนนตลาดใหม่ จนถึงสี่แยกบางกุ้ง มุ่งหน้าต่อไปยังถนนหมายเลข 401 ประมาณ 33 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 4142 (สี่แยกบ้านใน) มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 23 กิโลเมตร เมื่อเข้าสู่เขตอำเภอดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง

 

การเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าไปทางตะวันออก ไปยังถนนศรีปราชญ์  ขับต่อไปยังประตูขาว ระยะทาง 750 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 4102 ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาหักศอกจะเข้าสู่ถนนหมายเลข 401 ขับต่อไปประมาณ 89.3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4142 มุ่งหน้าตรงไปประมาณ 23 กิโลเมตร เมื่อเข้าสู่เขตอำเภอดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร  ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที

 

 

การเดินทางจากท่าเรือเฟอรรี่ อำเภอดอนสัก มุ่งหน้าทางทิศเหนือ ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4142 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาที

เวลาเปิด-ปิด

เป็นสถานที่สาธารณะ ท่านสามารถเข้าชมสถานที่ได้ตั้งแต่เวลาช่วงเช้า-ช่วงเย็น

 

ค่าเข้าชมสถานที่

เป็นสถานที่สาธารณะ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

เบอร์โทรติดต่อ

-

Visitors: 97,206