พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประกอบอาชีพพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเมืองไชยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งโบราณวัตถุต่างๆ เช่นเครื่องกระเบื้องเคลือบและดินเผา เครื่องทองเหลือง เครื่องเหล็ก เครื่องไม้ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

ประวัติความเป็นมา

       พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเมืองไชยา คือ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเวียง ถนนรักษ์รกิจตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถูกจัดตั้งขึ้น โดยโครงการของสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยา โดยความอนุเคราะห์และอุปการะจากพระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ (รุ่งเรือง ธมฺมปวโร) เจ้าอาวาสวัดเวียง และเจ้า คณะอำเภอไชยา 
       ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการตามโครงการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2543 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเก่า 2 หลัง และสร้างอาคารใหม่ขึ้น 1 หลัง รวม 3 หลัง โดยประกอบด้วยอาคารหอฉันหลังเก่า ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ปรับปรุงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องประกอบ อาชีพพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเมืองไชยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งโบราณวัตถุต่างๆ เช่นเครื่องกระเบื้องเคลือบและดินเผา เครื่อง ทองเหลือง เครื่องเหล็ก เครื่องไม้ เครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 
       ส่วนชั้นบนยังจัดเป็นที่แสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นของเมืองไชยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย อาคารหลังที่สองซึ่งอยู่ทาง ด้านทิศตะวันออก เดิมเป็นอาคารกุฏิอดีตเจ้าอาวาส ซึ่งได้ปรับปรุงขึ้นโดยยกพื้นให้สูงขึ้น และปรับปรุงชั้นบนเป็นส่วนจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เกี่ยวกับศาสนา ประวัติเมืองไชยา จัดแสดงประวัติอดีตเจ้าอาวาส และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสด้วย 
        ส่วนชั้นล่างนั้นจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลตลาดไชยา ซึ่งดูแลโดย กศน. อำเภอไชยา นั้นเอง ส่วนอาคารหลังที่ 3 เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ เป็น รูปตัวแอล กว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นอาคารโถงทั้งหลัง จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องมือที่ใช้ไถนา เครื่องมือฟาดข้าว เครื่องมือ ตำข้าว เครื่องฝัดข้าว ฯลฯ เป็นต้น 

ที่ตั้ง

16 หมู่ 4 วัดเวียง ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

การเดินทาง

จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามถนนดอนนกเข้าสู่ถนนตลาดใหม่ ขับต่อไปยังถนนหมายเลข 2007 ระยะทาง 21.4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาสู่ถนน 4112 ระยะทาง 13.6 กิโลเมตร ขับต่อไปยังถนนหมายเลข 4112 ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ 4011 ปลายทางจะอยู่ขวามือ

เวลาเปิด-ปิด

ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.

ค่าเข้าชมสถานที่

ไม่มีค่าธรรมเนี่ยมในการเข้าชม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทร. 077-431071 

Visitors: 97,486