เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน มีที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของ แม่น้ำตาปี สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่า ดงดิบชื้น มีพืชพันธุ์ สัตว์ป่า และต้นไม้หายาก หลากหลายชนิด

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน มีที่ทำการตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกุกเหนือ ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดีตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน ตำบลน้ำหัก ตำบลท่าขนอน ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเมื่อ ธันวาคม 2535 ปัจจุบันมีพื้นที่ 305,000 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของ แม่น้ำตาปี สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่า ดงดิบชื้นประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ ความสูงจากระดับน้ำทะเลของพื้นที่ประมาณ 300 - 1,000 เมตร

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า สัตว์จำพวกนก เช่น นกกาฮัง นกเงือก นกขุนทอง เหยี่ยว นกหว้า ฯลฯ สัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยนม เช่น หมู่ป่า ช้างป่า วัวกระทิง สมเสร็จ เก้งหม้อ กวาง เลียงผา เสือดำ ฯลฯ โดยเฉพาะปลาตะพัดหรือปลามังกร ปลาน้ำจืดทีใกล้จะสูญพันธุ์

มีพันธุ์ไม้เด่นเช่น ยาง ตะเคียน หลุมพอ จำปา เสียดช่อ นาคบุตร รักเขา และป่าชนิดอื่น ๆ อาทิ เช่น ป่าไผ่ ยอดเขาที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ยอดเขาหลังคาตึก เขาสูง เขาขี้ชัน

ที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สิ่งที่น่าสนใจ

คลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คลองยันเป็นหนึ่งในคลองสายย่อยที่แยกมาจากน้ำตาปี ไหลผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี และระนอง อยู่ในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง แถมเชื่อมต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ของจังหวัดระนองอีกด้วย ส่วนต้นกำเนิดนั้นเกิดจากเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่โดยมีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร จึงทำให้ตลอดคลองสายนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ลุ่มล้ำคลองยันจึงเอื้อประโยชน์มากมายต่อผู้คนในชุมชนทั้งด้านอุปโภค และบริโภค หล่อเลี้ยงอีกหลายชีวิต

ส่วนอีกกิจกรรมสำหรับขาลุยนอกเหนือจากการชมสายธารใสไหลเย็น คือการเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้นลำน้ำคลองยัน หากแต่คุณต้องมีการประสานกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ก่อน เนื่องจากเส้นทางท่องเที่ยวโดยแพไม้ไผ่เส้นนี้อยู่บนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบาก แต่รับรองว่าจะต้องทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน เพราะตลอดเส้นทางบนสายน้ำเส้นนี้ทั้งงดงาม ร่มรื่น แถมยังมีแก่งน้อยใหญ่ให้ออกแรงต้านกระแสน้ำเป็นระยะ ส่วนช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมล่องมากที่สุดคือตั้งแต่บริเวณตำบลปากหมาก อำเภอไชยา ผ่านเชี่ยวบางจำ เชี่ยวแก่งกรุง แล้วมาสิ้นสุดที่ตำบลตะกุกเหนือ หน้าอำเภอวิภาวดี

ที่ตั้ง ลุ่มน้ำสายย่อยสายหนึ่งของลุ่มน้ำตาปี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง

    น้ำตกวิภาวดี อ.วิภาวดี  น้ำตกวิภาวดี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกหม่อมเจ้า ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ม.8 ต.ตะกุกใต้ กิ่งอำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ชื่อเดิมเรียกว่า น้ำตกคลองพาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุกใต้ ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอวิภาวดีประมาณ 7 กิโลเมตร  

    เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มี้ชั้นของน้ำตกมากกว่า 10 ชั้น ชั้นที่สวยงามและโดดเด่น คือ โตนไทร โตนลม และโตนซอง สภาพโดยทั่วไปรมรื่นไปด้วยพฤษชาติ สายน้ำ และแก่งหิน หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีเคยเสด็จไปประทับแรม จึงขนานนามว่า "น้ำตกวิภาวดี" โดยช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว ได้แก่เดือนมกราคม-เมษายน

    การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 41 ประมาณ 45 กิโลเมตร จะมีป้ายชื่อทางก่อนเข้ากิ่งอำเภอวิภาวดี ( ก่อนถึงสี่แยกบ้านควน-หนองน้ำจืด ) เลี้ยวซ้านเข้าไปอีกประมาณ 26 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการกิ่งอำเภอและจากที่ทำการกิ่งอำเภอไปสักประมาณ 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสุ่ตัวน้ำตก ตรงป้ายชี้ทางเข้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน อีกประมาณ 8 กิโลเมตร

   แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมล่องแก่งคลองยัน และอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง หากสนใจที่จะพักสามารถติดต่อบ้านพักของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน และบริเวณน้ำตกสามารถที่จะทำกิจกรรมและกางเต็นท์ได้

     

 

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

จากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าไปตามถนนหมายเลข 2007 ไปทางถนนหมายเลข 420 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 420 ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ขับไปตามถนนหมายเลข 417  และถนนหมายเลข 4256 ระยะทาง30.9 กิโลเมตร  เดินทางต่อไปยังตำบลน้ำหัก ระยะทาง 11.1 กิโลเมตร เลี้ยวขวา ตามถนนทางหลวงชนบท สฎ 3176 ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร ไปยังจุดหมายเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ 104 หมู่7 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7731-9019 

ททท.สำนักงานสุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 0 7728 8817-9 โทรสาร 0 7728 2828  อีเมล์: tatsurat@tat.or.th

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน 093 778 2702

Visitors: 97,203