เกาะแตใน

เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่หน้าอ่าวท้องศาลา ห่างจากฝั่งท้องศาลาประมาณ 400 เมตร สามารถพายเรือเล็ก ไปเที่ยวได้ตลอดเวลา บนเกาะจะมีแหลมทรายขาวสะอาดยื่นออกมากลางทะเล นอกจากนี้ ยังสามารถ พายเรือเที่ยวรอบ ๆ เกาะได้ หากมองลงไปในน้ำจะมองเห็นความสวยงามใต้ท้องทะเล ซึ่งเต็มไปด้วย ฝูงปลาน้อยใหญ่ โขดหินที่ตั้งระเกะระกะ ปะการัง และอื่น ๆ มีสีสันแปลก ๆ สวยงามมากมาย

เกาะแตใน

เกาะแตใน
เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่หน้าอ่าวท้องศาลา ห่างจากฝั่งท้องศาลาประมาณ 400 เมตร สามารถพายเรือเล็กไปเที่ยวได้ตลอดเวลา บนเกาะจะมีแหลมทรายขาวสะอาด ยื่นออกมากลางทะเล นอกจากนี้ ยังสามารถพายเรือเที่ยวรอบๆ เกาะได้ หากมองลงไปในน้ำ จะเห็นความสวยงามใต้ท้องทะเล ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงปลา น้อยใหญ่ โขดหินที่ตั้งระเกะระกะ ปะการัง และอื่นๆ มีสีสันแปลกๆ สวยงามมาก ประกอบกับบริเวณรอบเกาะ มีถ้ำสวยงามหลายแห่ง ปากถ้ำบางแห่ง เป็นที่เหมาะ สำหรับนั่งพักผ่อน นับว่าที่แห่งนี้เป็นที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของเกาะพะงัน

 

ที่ตั้ง 

อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง สามารถนั่งเรือจากท้องศาลา อำเภอเกาะะพงัน ประมาณ 10 นาที ก็ถึงเกาะแตใน ค่าเรือประมาณ 10-15 บาท ระยะทางจากท้องศาลาถึงเกาะแตใน 1 กม. เท่านั้น

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

Visitors: 97,206