โรงเรียนฝึกลิง

ศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะเป็นเหมือนโรงเรียนสอนลิงเพื่อการเกษตร โดยจะสอนให้ลิงปีนขึ้นต้นมะพร้าว เลือกลูกมะพร้าวสุก และปลิดมะพร้าวออกจากต้น ฝึกทักษะให้เจ้าลิงกังตัวน้อยเป็นดาวโชว์ประจำท้องถิ่นกับความฮาและความน่ารักของลิง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะเป็นเหมือนโรงเรียนสอนลิงเพื่อการเกษตร ตั้งอยู่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคุณลือศักดิ์ พัฒนวัฒน์ เป็นเจ้าของศูนย์ฝึกลิง กับฝีมือขั้นเทพที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษเกี่ยวกับวิธีสอนลิงกัง ซึ่งทุกๆวันที่นี่จะมีเจ้าของสวนและผู้ที่มีลิงกังนำมาฝึกและสอนตั้งแต่เล็ก โดยจะสอนให้ลิงปีนขึ้นต้นมะพร้าว เลือกลูกมะพร้าวสุก และปลิดมะพร้าวออกจากต้น ฝึกทักษะให้เจ้าลิงกังตัวน้อยเป็นดาวโชว์ประจำท้องถิ่นกับความฮาและความน่ารักของลิง

การแสดงโชว์ของเจ้าลิงกังในศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะนั้นสามารถรองรับผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะได้ประมาณ 200 คนกับการโชว์ความสามารถของลิงกังตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่ ด้วยความสามารถขั้นเทพโดยการแสดงนั้นจะเล่าเป็นเรื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การฝึกหัดว่ามีการสอยตั้งแต่เริ่มแรกด้วยการหมุนลูกมะพร้าวแก่บนราวเหล็ก หมุนลูกมะพร้าวแก่บนต้น สอดแทรกด้วยการให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการยืนถือลูกมะพร้าวแล้วให้ลิงหมุนลูกมะพร้าวจนหลุด แล้วมาถึงรุ่นความสามารถมีการวิดพื้นโชว์ ปั่นจักรยานโชว์ แล้วนั่งยกมือไหว้ให้ท่านผู้ชมจนทำให้เราอมยิ้มได้

นอกจากการแสดงโชว์ความน่ารักของลิงกังแล้วยังจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกับมะพร้าวเป็นวิธีการปอกมะพร้าวด้วยความชำนาญ การผ่ามะพร้าวให้ชิมน้ำ และเนื้อมะพร้าวแบบสดๆ นั่งชมการขูดมะพร้าวโชว์ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความเป็นชาวบ้านอย่างถ่องแท้ตามสไตล์บ้านกะแดะแจะและพร้อมแทรกความรู้เรื่องการแปรรูปมะพร้าวเพิ่มคุณค่าน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและประโยชน์ของมะพร้าว

  

     

ที่ตั้ง

42/3 ม.3 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

พิกัด GPS  ละติจูด : 9.195344  ลองจิจูด : 99.4105469999995

การเดินทาง

จากศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้ามายังถนนศรีวิชัย ผ่านโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เมื่อถึงแยกท่ากูบให้เลี้ยวซ้ายผ่านโลตัสสุราษฎร์ธานี ผ่านสี่แยกตาปานโดยใชะระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จนถึงแยกบางกุ้งให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนกาญจนดิษฐ์ 15 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะ ทางด้านซ้ายมือให้เลี้ยวขวาเข้าไป ใช้ระยะทาง 6 กิโลเมตร ตามถนนสายรอง จุดหมายปลายทางอยู่ด้านขวามือ

เวลาเปิด-ปิด

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 นาฬิกา

 

ค่าเข้าชมสถานที่

โดยให้นักท่องเที่ยวที่มาชมการแสดงแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดยมีค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท/คน ชาวต่างชาติ 200 บาท/คน เด็ก50 บาท/คน มาเป็นคณะราคาพิเศษ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ศูนย์ฝึกลิงกะแดะแจะ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณลือศักดิ์ พัฒนวัฒน์ โทรศัพท์ 089 9718017, 0876773124

รวมรูปถ่ายกิจกรรม

      

 

 

Visitors: 97,483