บ้านพุมเรียง

หมู่บ้านหัตถกรรมขนาดเล็กประมาณ 6 กิโลเมตรทางตะวันออกของไชยา บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหม ซึ่งมีลักษณะการทอผ้าอย่างสวยงามประณีต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซึ่งผู้ที่เข้ามาเยือนยังถิ่นนี้ไม่ควรพลาดในการเข้าชมนั่นคือ มวยไชยา ศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หมู่บ้านพุมเรียง

   หมู่บ้านพุมเรียงและแหลมโพธิ์ อยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวอำเภอ ๗ กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้ปากคลองพุมเรียงซึ่งน้ำจะไหลลงสู่ทะเลที่ปากคลองแหลมโพธิ์ เชื่อกันว่าเป็นชุมชนเก่าแต่โบราณศตวรรษที่ 12-18 เป็นท่าเรือติดต่อค้าขายชายฝั่งทะเลกับชาวจีน อินโดนิเซีย อินเดีย ลังกา เป็นชุมชนเก่าแก่และเติบโตมาแต่ครั้งอดีตกาล พุมเรียง ชุมชนเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ริมคลองพุมเรียงซึ่งไหลลงทะเลที่แหลมโพธิ์ แหล่งจอดเรือสินค้า ในเส้นทางการค้าข้ามสมุทรตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือสินค้าจากจีนไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเส้นทางสายแพรไหมทางทะเล จากการสำรวจทางโบราณคดีเมื่อครั้ง พ.ศ.2524 พบซากเรือบริเวณแหลมโพธิ์ เป็นสิ่งยืนยันถึงการเป็นที่จอดเรือของชาติต่าง ๆ และจากการขุดหลุมสำรวจเพื่อสุ่มตัวอย่าง พบหลักฐานที่ชี้ว่าแหลมโพธิ์เป็นเมืองท่าทางพาณิชย์นาวีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 18 และและคงสืบเนื่องถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย

   ประชากรส่วนใหญ่ของบ้านพุมเรียงนับถือศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมการแต่งกายจึงเป็นแบบชาวมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนพุทธมุสลิม ก็มีความสามารถในการถักทอจากเส้นใยเป็นเครื่องนุ่งห่ม ตามรูปแบบและศิลปะของแต่ละชุมชน สีสันก็นิยมแตกต่างกันไปตามความชอบ ตลอดจนถึงการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยและการกินอาหารหวานคาว

  เป็นชุมชนชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ที่มีอาชีพทอผ้าไหม บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมทอยกดิ้น ผ้าไหมพุมเรียงเป็นผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม คุณภาพดี มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุมเรียง ได้แก่ ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด เป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นภูมิปัญญาของแต่ละคน มีการรวมกลุ่มผู้ผลิต และมีกลุ่มผู้จำหน่ายกระจายสินค้า หลังบ้านเป็นโรงงานทอ หน้าบ้านเป็นร้านจำหน่าย เลยจากหมู่บ้านไป ๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางพุมเรียง-ชายทะเล จะถึงแหลมโพธิ์ ชายทะเลที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลพุมเรียง มีอาหารทะเล โดยเฉพาะ “หอยขาว” ที่มีอยู่ที่แหลมโพธิ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ที่ตั้ง

ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าไหมพุมเรียง ผ้าไหมพุมเรียงนั้นคือผ้าทอยกดิ้นเงิน หรือดิ้นทองสวยงาม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวพุมเรียง นั่นก็คือ ลายราชวัตร ดอกโคม ลายดอกพิกุล ลายนพเก้า และลายยกเบ็ด 

    

ชายทะเลที่เลยจากหมู่บ้านไป 2 กิโลเมตร จะถึงแหลมโพธิ์ ชายทะเลที่น่าเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลพุมเรียง

   

  

 

เวลาเปิด-ปิด

  08.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

ข้อมูลการเดินทาง

รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าขับไปตามถนนหมายเลข 2007 ประมาณ 2.4 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4112 ระยะทางประมาณ 6.1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4011 ประมาณ 6.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

รถโดยสารประจำทาง หากเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้บริการรถโดยสารสายสุราษฎร์ธานี-ระนอง หรือสุราษฎร์ธานี-ชุมพร จากตัวเมืองไชยาใช้บริการรถโดยสาร ประจำทางสายไชยา-พุมเรียง

 

Visitors: 97,482