น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ เป็นน้ำตกที่สวยงาม มี 2 ชั้น ชั้นสูงสุดประมาณ 30 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม ต้องเดินเท้าเข้าไป 300 เมตร ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รย.4 (เพชรพนมวัฒน์)

น้ำตกเพชรพนมวัฒน์

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นน้ำตกที่สวยงาม มี 2 ชั้น ชั้นสูงสุดประมาณ 30 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม ต้องเดินเท้าเข้าไป 300 เมตร ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รย.4 (เพชรพนมวัฒน์) ในท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก
 
       

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รย.4 (เพชรพนมวัฒน์) ในท้องที่ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ข้อมูลการเดินทาง

จากเมืองสุราษฎร์ธานี ขับรถมาตามถนนหมายเลข 4009 และถนนหมายเลข 4143 ระยะทางประมาณ 36.5 กิโลเมตร และขับต่อไปยังน้ำตกเพชรพนมวัฒน์ อีกประมาณ 5.2 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50 นาที-1 ชั่วโมง

Visitors: 97,482