วัดถ้ำสิงขร

วัดถ้ำสิงขร อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นวัดเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำพุมดวง โดยวัดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย นับถึงปัจจุบันก็มีอายุประมาณ 700 ปีเศษแล้ว 

ประวัติความเป็นมา

      จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า เป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัย มีหลักฐานแสดงถึงการตั้งรกรากและเส้นทางสายไหมในอดีต พื้นที่อ่าวบ้านดอนเจริญขึ้นจนเป็นอาณาจักรศรีวิชัยในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 13 โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันความรุ่งเรืองในอดีต ภายหลังยังเชื่อว่า เมื่ออาณาจักรตามพรลิงก์หรือเมืองนครศรีธรรมราชมีความรุ่งเรืองมากขึ้นนั้น เมืองไชยาก็เป็นหนึ่งในเมืองสิบสองนักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราชด้วย ชื่อว่า "เมืองบันไทยสมอ" หากใครได้ไปเยือนถิ่นนี้ ให้ไปเที่ยววัดถ้ำสิงขร ซึ่งเป็นโบราณสถานแหล่งมรดกโลกแห่งหนึ่งที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์

      เป็นวัดที่รุ่งเรืองครั้งสมัยศรีวิชัย และต้นสมัยแผ่นดินรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี วัดนี้ตามที่บรรพบุรุษได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ได้เคยเป็นพระอารามหลวงมาแล้วครั้งสมัยเก่าก่อน เพราะเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินสมัยนครศรีวิชัยทรงสร้างขึ้นไว้ พร้อมด้วยวัดทั้งสาม คือ วัดถ้ำสิงขร วัดหัววัง (น้ำรอบ) วัดเขาพระอานนท์ แล้วยกขึ้นเป็นพระอารามหลวง ครั้นถึงสมัยกรุงเทพฯ ในต้นรัชกาลที่ 3 พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรี พ.ศ. 2371 มีพระราชประสงค์จะทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงโปรดให้กรมกองข้าหลวงออกมาสำรวจที่นา ทั้งปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือ ส่วนในด้านปักษ์ใต้เฉพาะคือวัดทั้งสามนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดให้หลวงวิจารธาวุธ กรมพระกลาโหม เป็นหัวหน้าแม่กองพร้อมด้วยคณะรวม 3 ท่าน เชิญตราคชสีห์และตราเทพยุดายืนแท่น 2 ฉบับ ออกมารังวัดเนื้อที่นา ป่า สวน ของวัดทั้งสาม ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญที่วัดหัว (วังน้ำรอบ) ในคราวนั้นตาผะขาวเกิด พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรรวมพรรคพวก 15 คน ได้ทำเรื่องราวยื่นต่อคณะกรมกองข้าหลวง อันมีหลวง สิจารธาวุธฯ เป็นต้นว่า วัดทั้ง 3 นี้เป็นวัดหลวง ปู่ ย่า ตา ยาย ตาผะขาวเกิด ได้เคยเป็นข้าพระโยมสงฆ์มาแต่ก่อน ซึ่งได้รับบอกเล่าต่อกันมาว่า วัดทั้งสามพระอารามนี้ เป็นวัดหลวงมีพระราชาคณะ มีพระครูเป็นผู้ปกครองติดต่อกันมา และขึ้นตรงต่อพระราชาคณะกรุงศรีอยุธยา โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร มีถ้ำโบราณที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ที่ฝาผนังถ้ำประดับด้วยเครื่องลายครามสมัยโบราณและภาพวาดฝาผนัง อันเป็นจิตกรรมที่ต้องอนุรักษ์ ภายในถ้ำมีพระประทานองค์ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า "พระมาลัย" ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวตำบลถ้ำสิงขรและใกล้เคียง หน้าถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์โบราณสมัยศรีวิชัย

 

ทีตั้ง

วัดถ้ำสิงขร หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดถ้ำสิงขร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพุมดวง มีเนื้อที่ประมาณ 56 ไร่ อยู่ห่างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 200 เมตร ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคม ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 24 กิโลเมตร

latitude : 9.02
longitude : 98.96

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทางไปยังวัดสามารถนั่งเรือ จากตลาดท่าข้ามทวนน้ำขึ้นไปได้ และทางที่สะดวกมากคือทางรถยนต์ โดยถนนสายสุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า ตัดผ่าใกล้วัดคือระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๔-๓๕ จะมีทางแยกเข้าวัดระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร 

เวลาเปิด-ปิด

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลาช่วงเช้า-ช่วงเย็น

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร
หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84180
โทรศัพท์ : 077-406-195 โทรสาร : 077-406-195 E-mail : admin@thamsingkron.go.th

Visitors: 97,206