ชุมชนบางใบไม้

“บางใบไม้” หรือที่รู้จักของคนท้องถิ่นเรียกขานสั้นๆ กันว่า “ในบาง” อยู่เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีแม่น้ำตาปีเป็นเสมือนเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติ เป็นชุมชนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายจึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย"

ชุมชนบางใบไม้

“บางใบไม้” หรือที่รู้จักของคนท้องถิ่นเรียกขานสั้นๆ กันว่า “ในบาง” อยู่เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีแม่น้ำตาปีเป็นเสมือนเส้นแบ่งเขตแดนทางธรรมชาติ ระหว่างพื้นที่ในบาง ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำกับพื้นที่บนฝั่งซึ่งเป็นเขตเมือง ด้วยสภาพพื้นที่ที่มีลำคลองเล็กๆ เชื่อมต่อกันนับร้อยคลอง และวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยสายน้ำมานานหลายชั่วอายุคน ทำให้ในบาง แตกต่างจากความเป็นเมืองอย่างชัดเจน แม้ว่าปัจจุบันในบางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีบ้านจัดสรรผุดขึ้นจำนวนมาก แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังคงเป็นเสน่ห์ให้ผู้คนภายนอกได้สัมผัส ได้เรียนรู้วิถีที่สวยงาม เนิบช้า และมีคุณค่า ในบางใบไม้พื้นที่ชุ่มน้ำ หรือที่มาของชื่อ “คลองร้อยสาย” ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ปากอ่าวบ้านดอน ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ บางช่วงน้ำจืดน้อย น้ำทะเลหนุนสูง สภาพน้ำจะเค็มจัด ขณะที่เมื่อฝนตกมาก น้ำจืดมาก สภาพน้ำจะกลายเป็นน้ำกร่อย วิถีพื้นที่จะวนเวียนเช่นนี้อยู่ตลอดปี ปัจจุบัน ในบางยังมีบางอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณคลองร้อยสายในพื้นที่ 6 ตำบล คือ บางใบไม้ บางชนะ บางไทร บางโพธิ์ คลองน้อย และคลองฉนาก ชุมชนหันมาทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากสภาพพื้นที่ และวิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นคล้ายคลึงกัน เช่น บางโพธิ์ นั้นจะมีแพขนาดใหญ่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมาก เพื่อชมปลาเสือพ่นน้ำ เป็นความน่าทึ่งทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวน้อยคนนักจะได้สัมผัส 

ที่ตั้ง

ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำอย่าง “บางใบไม้” ที่บรรยากาศดีจนเราไม่อยากให้ถูกมองข้าม ด้วยบรรยากาศสบายๆริมน้ำ

สภาพลำคลองของบ้านในบาง จ.สุราษฎร์ธานี

 วิถีชุมชนคนบ้านในบาง

  

ล่องคลองร้อยสาย สุราษฎร์ฯ เป็นเมืองแห่งสายน้ำ นอกจากน้ำทะเลแล้วยังมีแม่น้ำตาปีเป็นหัวใจสำคัญก่อนแยกออกเป็นคลองสาขาน้อยใหญ่ไหลเลาะเลี้ยวไปตามแผ่นดินเรียกกันว่า “คลองร้อยสาย” เชื่อมโยงพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเมือง ชาวบ้านเรียกชุมชนเหล่านี้ว่า “ชุมชนในบาง” มีตั้งแต่บางใบไม้ บางไทร บางโพธิ์ บางชนะ ไปจนถึงคลองฉากและคลองน้อย ใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลัก และเมื่ออยู่ใกล้น้ำก็ต้องทำประมงและทำสวน ทั้งสวนมะพร้าวและสวนจาก การล่องเรือชมวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง จึงเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมคลองภายใน 2-3 ชั่วโมง หรือจะพักค้างคืนในชุมชนแบบโฮมสเตย์ 

นมัสการหลวงพ่อข้าวสุก เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ การนมัสการ “หลวงพ่อข้าวสุก” ที่วัดบางใบไม้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถบนั้น หลวงพ่อข้าวสุก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุนับร้อยปี เกิดจากการนำข้าวที่เหลือก้นบาตรมาปั้นเป็นองค์พระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปที่มีความแปลกไม่น้อย เพราะสร้างจากข้าวสุกเสกคาถาที่เหลือก้นบาตรวันละเล็กละน้อย โดยฝีมือของหลวงพ่อขำ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อขับไล่ภูตผีปีศาจ เพราะชาวบ้านสมัยนั้นเชื่อว่าโรคห่า คือ ผีห่าที่มาคร่าชีวิตผู้คน จากนั้นก็มีคนปั้นข้าวสุกพอก สร้างต่อเติมองค์หลวงพ่อข้าวสุกเรื่อยมาจนองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายได้มีการหล่อทองแดงหุ้มองค์หลวงพ่อข้าวสุกในปางสมาธิเพื่อกันมด กันแมลงที่มากัดกิน
       หลวงพ่อข้าวสุก มีพุทธลักษณะที่ดูแปลกตากว่าพระพุทธรูปางสมาธิทั่วไป เพราะมีลักษณะหลังโค้งงอไปข้างหน้า เนื่องจากหลวงพ่อองค์ในที่เป็นข้าวสุกมีลักษณะเช่นนี้ เพราะถูกพอกข้าวสุกสร้างองค์ต่อเติมมาเรื่อยๆ ซึ่งถึงบัดนี้ หลวงพ่อข้าวสุก ท่านมีอายุได้ 100 กว่าปีแล้ว อย่างไรก็ตาม หลวงพ่อข้าวสุก ถูกเขียนอีกชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อข้าวสุข อันเนื่องมาจากความเชื่อว่า ข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ สุข ก็คือความอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกโศก นับเป็นปริศนาธรรมที่แฝงมาพร้อมกับหลวงพ่อข้าวสุของค์นี้ 

 

 “บ้านโบราณ” อายุกว่า 200 ปี หลังจากไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชม “บ้านโบราณ” อายุกว่า 200 ปี รวมถึงศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในการดำรงชีวิตของคนในบาง เช่น การทำน้ำส้มสายชูหมัก การทำน้ำตาลจากน้ำตาลมะพร้าว และการเย็บจากเพื่อใช้มุงหลังคา เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัมมาอาชีพล้วนเกิดจากความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ 

นั่งเรือชมหิ่งห้อยในเวลากลางคืน ขณะที่ช่วงเวลากลางคืน สามารถนั่งเรือออกไปชมหิ่งห้อยตามสายคลองต่างๆ หรือจะนอนชมหิ่งห้อยในบริเวณบ้านพักโฮมสเตย์ โดยหิ่งห้อยจะปรากฏให้เห็นตามต้นไม้ริมคลอง ทั้งต้นลำพู ต้นมะพร้าว นอกจากนี้ ยังนั่งเรือตกกุ้งได้อีกด้วย 

  

 

อุดหนุนชุมชนกันหน่อย เส้นทางเที่ยวชมคลองบางใบไม้พาเราแวะตามบ้านหลังต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันทำอาชีพ ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวส่งขายในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้ ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมสวยจากมะพร้าวนานาชนิดก็มีให้บริการนักท่องเที่ยวเช่นกัน

 

 

 

"ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้" 

    วันหยุดพักผ่อน วันครอบครัว แบบนี้เราจะพาทุกคนไปเดิน ช๊อป ชิม ชิวๆ กันที่ตลาดน้ำแห่งแรกของสุราษฎร์ธานี และนั่นก็คือ "ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้" ตั้งอยู่ที่ วัดบางใบไม้ ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาทีจากตัวเมืองสุราษฎร์ ซึงจะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. 

  

ด่านแรกลงเรือ ล่องคลองร้อยสาย ชมธรรมชาติ (อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากกก)

  

นั่งจิบกาแฟห้อยขา สบายๆริมคลอง

 เสร็จแล้วก็เดินหาของลงท้องกัน ไป!!! อาหารเพียบเลย++

 

  

กินอิ่มแล้วมาถ่ายรูปเชคอินกันดีกว่า

  

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง : จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎรณ์ตรงไปประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงตัวตำบลบางใบไม้ ข้ามสะพานแม่น้ำตาปี แล้วตรงไปอีก 3 กิโลเมตร จะเห็นป้ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบลบางใบไม้ให้เลี้ยวขวาก็จะถึงวัดบางใบไม้ 

 

ค่าล่องเรือ

ค่าเรือล่องคลองบางใบไม้คนละ 100 บาท เที่ยวละไม่ต่ำกว่า 5 คน โฮมสเตย์ 150 บาทต่อคนต่อคืน (รวมอาหารเช้า) ติดต่อสวนลุงสมประสงค์ โทร. 08-1589-8635 สวนลุงสุรินทร์ โทร. 084-626-5397 และร้านบ้านปลายคลอง เปิด 10.30-22.00 น. โทร. 083-547-6314, 081-643-4248

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบางใบไม้ 08-1607-4935, 0-7729-2903

Visitors: 97,480