น้ำตกเหมืองทวด

"น้ำตกเหมืองทวด" อีกหนึ่งน้ำตกสวยของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น  เป็นน้ำตกที่รู้จักกันแพร่หลายในเขตอำเภอบ้านนาสาร มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกร่มรื่นมีแอ่งน้ำสวยงาม 

น้ำตกเหมืองทวด

"น้ำตกเหมืองทวด" อีกหนึ่งน้ำตกสวยของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อยู่ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นน้ำตกที่รู้จักกันแพร่หลายในเขตอำเภอบ้านนาสาร มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกร่มรื่นมีแอ่งน้ำสวยงาม ตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ ไปเยือนอยู่ไม่ขาด เส้นทางสู่น้ำตกร่มรื่น มีไม้ใหญ่ขนาดหลายคนโอบให้เห็นตลอดสองข้างทาง

 

ที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น อยู่ในพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

เวลาเปิด-ปิด

เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

-

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง สามารถเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าไปอำเภอบ้านนาสาร ถนนหมายเลข 4009 โดยเริ่มจากอำเภอบ้านนาสารไปตามทางหลวงแผ่นดินสายนาสาร-บ้านส้อง ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกไปตามถนนบ้านช่องช้าง-เหมืองทวด ประมาณ 8 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเป็นถนนลาดยาง

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โทร./โทรสาร 0 7734 4633

Visitors: 97,205