น้ำตกคลองน้ำเฒ่า

เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีน้ำไหลตลอดปี สูงประมาณ 35 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นกว้างมีลักษณะแปลกตาดูงดงามต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 900 เมตร ลักษณะคลองน้ำเฒ่า มีจำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 มีน้ำไหลลาดลงมาเป็นสามสายสวยงามมาก

น้ำตกคลองน้ำเฒ่า

เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีน้ำไหลตลอดปี สูงประมาณ 35 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นกว้างมีลักษณะแปลกตาดูงดงามต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 900 เมตร ลักษณะคลองน้ำเฒ่า มีจำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 มีน้ำไหลลาดลงมาเป็นสามสายสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว (พรุกำ) ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว (พรุกำ) ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

-

ข้อมูลการเดินทาง

โดยรถส่วนตัว ขับจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ผ่านถนนหมายเลข 401 ขับผ่านถนนหมายเลข 4009 ไป ตำบลพรุพี ระยะทาง 56.7 กิโลเมตร ขับไปยังจุดหมายที่ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

Visitors: 97,205