น้ำตกคลองคันเบ็ด

ป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีจำนวน 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร

น้ำตกคลองคันเบ็ด

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีจำนวน 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร 

กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

สิ่งที่น่าสนใจ

ความเย็นฉ่ำของสายน้ำ

 

 

 

 

ลำธารแห่งนี้น้ำตกเล็กน้ำตกน้อยมากมาย ชั้นนี้เหมาะกับเด็กๆลงเล่นน้ำที่สุด เพราะน้ำตื้น

ยืนอยู่บนผาสูงของหุบห้วยช่วงหนึ่ง

 

 

 

ข้อมูลการเดินทาง

รถยนต์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4009 (สุราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร) ระยะทาง 30 กิโลเมตร ถึงบ้านเฉียงพร้า ตรงข้ามโรงเรียนควนสุบรรณ เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติและน้ำตกดาดฟ้า ซึ่งเป็นถนนลาดยางทั้งหมด

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

โทร./โทรสาร 0 7734 4633

Visitors: 97,203