สันเย็น

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นแนวสันเขาด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร มองจากระยะไกลจะเป็นแนวเขาเรียบเสมอเป็นทิวยาวบนสันเขา มีระดับความสูง 1,000 - 1,300 เมตร มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นตามป่าเบื้องล่างรวมถึงพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ป่าที่หายาก

สันเย็น

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นแนวสันเขาด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร มองจากระยะไกลจะเป็นแนวเขาเรียบเสมอเป็นทิวยาวบนสันเขา มีระดับความสูง 1,000 - 1,300 เมตร มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นตามป่าเบื้องล่างรวมถึงพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ป่าที่หายาก แต่เนื่องจากระยะทางไกล การเดินขึ้นไปชมจึงใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4 วัน 3 คืน เรียกได้ว่าเป็นการเดินป่าค้างแรมอย่างจริงจัง

ที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลในการเดินทาง

จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 4009 (สุราษฎร์ธานี - บ้านนาสาร) ระยะทาง 30 กิโลเมตร ถึงบ้านเฉียงพร้า ตรงข้ามโรงเรียนควนสุบรรณ เลี้ยวซ้ายไปตามถนน รพช. อีก 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น โทรศัพท์ 077-344-633

 

Visitors: 97,484