น้ำตกบางพ่อตา

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากดอนพ่อตา ตกลงมาเป็นโตนหลายชั้น พื้นที่สองข้างทางค่อนข้างลาดชัน มีน้ำไหลตลอดปี ระหว่างทางจะมีพืชที่หาดูได้ยาก เช่น บัวผุด ปาล์มหลังขาว และพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 4 กิโลเมตร

น้ำตกบางพ่อตา

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากดอนพ่อตา ตกลงมาเป็นโตนหลายชั้น พื้นที่สองข้างทางค่อนข้างลาดชัน มีน้ำไหลตลอดปี ระหว่างทางจะมีพืชที่หาดูได้ยาก เช่น บัวผุด ปาล์มหลังขาว และพืชสมุนไพรอีกหลายชนิด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 4 กิโลเมตร

กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - เที่ยวน้ำตก

ที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาสก ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 แยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาสกตรงหลัก กท ที่ 109 เข้าสู่ถนนลาดยาง ระยะทางถึงที่ทำการอุทยานประมาณ 2 กม.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 0 7739 5139, 0 7739 5154-5 โทรสาร : 0 7739 5139, 0 7739 5154  อีเมล : khaosok_npks@hotmail.co.th 

Visitors: 97,199