แฮปปี้

รายละเอียด

 -รับรถจากโรงแรมของคุณ

 -วัดปลายแหลม

 -วัดพระใหญ่วัดที่มีชื่อเสียง

 -เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่จุดชมวิวเฉวงน้อย

 -ไปที่หินตาหินยาย

 -สวนมะพร้าวดูลิงเก็บมะพร้าว

 -ดูมัมมี่ที่เก็บรักษาไว้อย่างไม่น่าเชื่อที่สัดคุณาราม

 -ขี่ช้างชมน้ำตกน้ำยืนอันสวยงาม

 -พักผ่อนที่เมืองหน้าทอนและรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมชายหาด

- กลับไปที่โรงแรมของคุณ
วิธีการจอง


1.แอดไลน์เข้ามาที่ไอดี samuiforyou   หรือ โทร.086-4768031, 084-3083428, 091-3209960, 077-426639    07:00 - 21:00 น.

2.สอบถามและแจ้งรายละเอียดทางไลน์ หรือกรอกข้อมูลในช่องติดต่อกลับแล้วส่งข้อมูล รอการติดต่อกลับ

3.เมื่อตกลง ให้โอนเงินจอง 50% เพื่อทำการจอง โดยทางบริษัทจะออกใบจองส่งให้

4.วันเดินทางจะมีรถไปรับที่โรงแรมหรือสถานที่ตามกำหนดในใบจอง ให้แสดงใบจองกับคนขับรถและ ให้เอาใบจองให้กับพนักงานของบริษัททัวร์พร้อมกับชำระส่วนที่เหลือตอนลงทะเบียน

5.การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 วัน ก่อนเวลา 17.00 น. โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 200 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือคืน หากยกเลิกหลังจากที่กล่าวมาข้างต้นทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดๆกับทางลูกค้า

6.หากวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตษ์ต้องเลิกยกก่อนวันเดินทาง 1 อาทิตย์ ทางลูกค้าถึงจะได้รับเงินคืน

 

บัญชีโอนเงิน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 97,203