วัดห้วยทรายใต้

ประวัติความเป็นมา

     วัดห้วยทรายใต้ ได้ทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยหลวงพ่อโต จุนฺโท ได้สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน บ้านห้วยทรายใต้ ในเนื่อที่ 32 ไร่ ซึ่งเป็นสมบัติของโยมมารดาของหลวงพ่อโต และโยมมารดา ได้มีศรัทธาถวายเพื่อสร้างวัด ท่านหลวงพ่อโตได้ทำการปลูกสร้างเสนาสนะเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาดกลาง 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของศรัทธาสาธุชนในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันตรุษสงกรานต์ และวันสำคัญต่าง ๆ ในทางพุทธศาสนา เป็นต้น

   

สถานที่ตั้ง

     หมู่บ้านห้วยทรายใต้ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

ารเดินทาง

     จากถนนเพชรเกษม จากหลัก กม.ที่ 220 ระยะทาง700 เมตร

สิ่งที่น่าสนใจ

     วัดห้วยหรายใต้ เป็นวัดที่มีความร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้ลำต้นใหญ่ๆ อายุนับร้อยๆ ปี ภายในมีการสร้างภูเขาหินจำลองที่มีความสูงสามารถมองเห็นระดับน้ำทะเลได้อย่างสบาย บนภูเขาหินจำลองได้นำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานไว้ เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ชาวบ้านนิยมเรียกกันติดปากว่า "หลวงพ่อโต"

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด

     เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     032-513-854

Visitors: 86,669