ถ้ำเพชรพนมวัง

ถ้ำเพชรพนมวัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในถ้ำมีลักษณะสวยงาม มีหินงอกหินย้อยแบ่งเป็นห้องตามธรรมชาติ

ถ้ำเพชรพนมวัง

   ถ้ำเพชรพนมวัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายในถ้ำมีลักษณะสวยงาม มีหินงอกหินย้อยแบ่งเป็นห้องตามธรรมชาติ

   พระอาจารย์ธงชัย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดเขาพนมวัง ได้เปิดเผยว่า ตนได้สำรวจพบถ้ำแห่งนี้เมื่อปี 2530 บริเวณปากถ้ำสูงกว่าพื้นดินประมาณ 150 เมตร ภายในถ้ำมีห้องโถงใหญ่ และลดหลั่นลงไปถึง 7 ชั้น โดยมีความยาวประมาณ 500 เมตร ซึ่งแต่ละชั้นมีสวยงามของหินงอกหินย้อยวิจิตรตระการตาแตกต่างกันไป พร้อมทั้งมีพระพุทธรูปปรางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ภายใน ต่อมา พระสงฆ์ และชาวบ้านพร้อมทั้งหลายๆ ฝ่ายจึงได้ร่วมกันบูรณะก่อสร้างจัดทำบันไดทางเดินเท้าเชื่อมต่อแต่ละชั้น พร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างตลอดเส้นทางและ ร่วมใจกันพัฒนาถ้ำเพชรพนมวัง ที่ตั้งอยู่บนเขาพนมวัง ภายในอาณาเขตสำนักสงฆ์ เพื่อให้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาธรรม ปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ และกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ซึ่งคาดว่า ในอนาคตถ้ำแห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

ที่ตั้ง

หมู่ 6 บ้านในเกาะ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สิ่งที่น่าสนใจ

การศึกษาธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทางไปสู่ถ้ำเพชรพนมวัง เริ่มต้นด้วยจากการเดินขึ้นบันได้ ระยะทางประมาณ 300 เมตร

  

หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ระยะทางประมาณ 500 เมตร ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้อย่างสวยงาม

    

  

    

 

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

จากตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ถนนกาญจนวิถี/ถนนหมายเลข 401 และถนนหมายเลข 4010 ไปทางหลวงชนบท สฎ 3114 มุ่งไปยังจุดหมายระยะทางประมาณ 40.7 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50นาที - 1 ชั่วโมง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักสงฆ์เขาเพชรพนมวัง พระครูใบฎีกาธงชัย เนกขมฺมรโต โทร. 083-6410775

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โทรศัพท์ : 077-379929

Visitors: 97,481