พิพิธเมืองคนดี

พิพิธเมืองคนดี อาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม

  

พิพิธเมืองคนดี

เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี “พิพิธเมืองคนดี”

    “พิพิธคนดี” ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน นับตั้งแต่ได้รับพระราชทานนาม ก็เป็นเวลา 99 ปีแล้ว มีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นหลายอย่างที่ควรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม ฯลฯ

    ภายในอาคารจะนำเสนอรูปแบบภาพฝาผนัง นำเสนอในลักษณะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นส่วนๆ ส่วนแรกเป็นการแสดงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งล้นเกล้าทั้งสองได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึง 15 ครั้งด้วยกัน

   ถัดไปจะเป็นส่วนแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เล่าเรื่องตั้งแต่ปรากฎหลักฐานของการตั้งเมืองโบราณดินแดนแถบนี้ซึ่งก็มีเมืองเวียงสระ เมืองท่าทอง เมืองท่าขนอน เมืองพุนพินและเมืองไชยา เล่าถึงความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรสยามตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี วิวัฒนาการของการจัดการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปัจจุบัน

   บันทึกสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวควรเข้ามาเรียนรู้ คือเหตุการณ์การเสด็จประพาสเกาะสมุย เกาะพะงัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) และเหตุการณ์การเสด็จมาประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามจังหวัดนี้ว่า "สุราษฎร์ธานี" และตั้งแม่น้ำหลวงใหม่ว่า "แม่น้ำตาปี"

   พระบรมธาตุไชยา โบราณสถานสำคัญที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมศรีวิชัยในดินแดนแถบนี้ และยังเป็นร่องรอยที่บอกเล่าของความเก่าแก่ของเมืองไชยา ที่ชาวไชยาใช้ตั้งหลักปักฐานมานานพันปี โดยเฉพาะในเขตสันทรายไชยา อันเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณไชยา

   และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของปรัชญาเมธีศรีสุราษฎร์ คนดีของแผ่นดินที่โลกยกย่อง พุทธทาสภิกขุ ภิกษุผู้ประกาศตนเป็นทาสของพระพุทธองค์ทุ่มเททั้งชีวิตเข้าใจในธรรม และน้อมนำธรรมะของพระศาสดามาเรียบเรียงเป็นคำสอนที่เข้าใจง่าย ได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนอย่างแท้จริง

  

 

ที่ตั้ง

พิพิธเมืองคนดี ตั้งอยู่ที่ อาคารเชิงสะพานจุลจอมเกล้า ถ.จุลจอมเกล้า ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติเมืองท่าข้าม พระบรมธาตุไชยา ท่านพุทธทาสภิกขุและสวนโมกขพลามราม

เวลาเปิด-ปิด

ปิดให้บริการทุกวัน อังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ฟรี

ข้อมูลในการเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ จากศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนศรีวิชัย ถึงแยกท่ากูบเลี้ยวขวาเพื่อตรงไปอำเภอพุนพินประมาณ 18 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลสวนสราญรมณ์ ถึงแยกพุนพินให้เลี้ยวขวาเข้าถนนจุลจอมเกล้า ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตรก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำตาปี อยู่ซ้ายมือ

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองท่าข้าม โทร.0-7731-2971

Visitors: 97,206