เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

มีหนองน้ำใหญ่เป็นที่อาศัยของนกและสัตว์น้ำอยู่ถึง 5 แห่ง หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือ หนองทุ่งทอง มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ มีไม้ที่มีค่าและเป็นไม้หวงห้าม คือ จันทร์กะพ้อ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ เป็ดแดง ยางโทนใหญ่ นากเล็กเล็บสั้น นกยางกรอดพันธุ์จีน และนกชนิดต่างๆ กว่า 70 ชนิด และมีบ่อน้ำพุร้อน

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง มีเนื้อที่ 38,438 ไร่ ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ ธันวาคม 2528 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับกับหนองน้ำ มีหนองน้ำใหญ่เป็นที่อาศัยของนกและสัตว์น้ำอยู่ถึง แห่ง หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือ หนองทุ่งทอง มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ มีไม้ที่มีค่าและเป็นไม้หวงห้าม คือ จันทร์กะพ้อ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ เป็ดแดง ยางโทนใหญ่ นากเล็กเล็บสั้น นกยางกรอดพันธุ์จีน และนกชนิดต่าง ๆ กว่า 70 ชนิด ซึ่งอพยพถิ่นอาศัยมาจากเขตหนาว ช่วงที่มีนกมากที่สุด คือเดือนตุลาคม-มีนาคม

สิ่งที่น่าสนใจ 

น้ำพุร้อนบ้านเขาตอก บริเวณอุทยานฯ มีบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อุณหภูมิ 50–60 องศาเซลเซียส มีบ่อน้ำพุร้อนจำนวน 6 บ่อ น้ำแร่มีคุณภาพน้ำดี ใส ไม่มีกลิ่น เกิดอยู่ริมคลองบางตอก บ่อน้ำพุร้อนส่วนใหญ่มีสภาพโดยรอบมีความเป็นธรรมชาติสูงมาก นักท่องเที่ยวสามารถชมบ่อน้ำร้อน รวมทั้งอาบและแช่น้ำแร่ได้เช่นกัน และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ่อน้ำร้อน ระยะทาง กิโลเมตร เป็นทางราบเดินสบาย มีป้ายสื่อความหมาย สามารถเดินเองได้ 

 

ที่ตั้ง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

เวลาเปิด-ปิด

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทาง จากอำเภอเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 แยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 19 เข้าอำเภอเคียนซา ใช้เส้นทางหมายเลข 4153ระยะทาง 24 กิโลเมตร จากอำเภอเคียนซา ใช้เส้นทาง รพช. สายบ้านน้ำเกลี้ยง-บ้านเคียนซา ประมาณ กิโลเมตร

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

077-387290

Visitors: 97,482