สถานีรถไฟกันตัง สุดทางรถไฟฟ้าอันดามัน ตรัง

Visitors: 79,697