เกี่ยวกับเรา


          รันเวย์รถเช่า เป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์ของรันเวย์ที่ทำเกี่ยวกับรถเช่า ให้บริการเช่ารถกับนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี  รันเวย์รถเช่าเรายังทำเกี่ยวกับบริการรับส่งลูกค้าจากสนามบินส่งตามโรงแรมและสถานที่ต่างๆในแหล่งท่องเที่ยว หรือเหมารถเช่าพร้อมคนขับเพื่อบริการลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย ในราคาที่ทางเราได้มีการศึกษาดูแล้วว่าทั้งลูกค้าและบริษัทรับได้ โดยการพิจารณาจากสภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นๆเป็นหลัก  การบริการต่างๆพร้อมทั้งราคาและรุ่นรถในแต่ล่ะท้องที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่นั้นๆ 


     

Visitors: 170,917