บริการแท็กซี่ภูเก็ต

บริการแท็กซี่ภูเก็ต

                เมื่อพูดถึงการเดินทางในจังหวัดภูเก็ต ที่จะสามารถอำนวยความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่นักนักท่องเที่ยวแล้ว คงหนีไม่พ้น การเรียกใช้ บริการแท็กซี่ ของจังหวัดภูเก็ต เพราะนอกจากความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และราคาก็ไม่แพงอีกด้วย เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเทียว  ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ นิยมมาเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย เป็นไข่มุกของทางฝั่งทะเลอันดามันที่มีชื่อเสียง

              ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการจัดระเบียบเรื่องรถแท็กซี่ โดยให้รถแท็กซี่ทุกคันขึ้นทะเบียนกับสำนักงานขนส่งจังหวัดและจดทะเบียนเป็นรถประเภทเดียวกับ รถลีมูซีน โดยป้ายทะเบียนรถจะต้องเป็นสีเขียวซึ่งก็จะไม่มีมิเตอร์ค่าโดยสาร ดังนั้นราคาค่าโดยสารก็จะขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้โดยสารกับคนขับรถ ซึ่งการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่สามารถหาได้ง่ายมาก เพราะจะมีเคาน์เตอร์ให้บริการตามสถานที่ท่องเที่ยวและจุดศูนย์รวมการเดินทางสำคัญต่างๆ เช่น สนามบิน บขส ห้างสรรพสินค้า หาดป่าตอง เป็นต้น โดยอัตราค่าโดยสารก็จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ระยะทางในการเดินทาง ชนิดของรถที่เรียกใช้บริการ จำนวนผู้โดยสาร เป็นต้น

Visitors: 125,211