ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย

         เชียงราย (คำเมือง: เจียงฮาย) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองเธริงหรือเมืองเทิง เชียงรายเดิมก่อน "ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" สมัยพระเจ้ากาวิละ ชนชาติที่เป็นต้นกำเนิดของคนเชียงรายดั้งเดิม (อาจรวมถึงคนในภาคเหนือทั้งหมด) ก่อนมีแคว้นโยนกซึ่งเป็นรัฐของชาวไทยวน หรือที่เรียกว่าคนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะไดหรือผู้พูดตระกูลภาษาไท-กะได ก็คือชนชาติจีนแถบมณฑลยูนนานที่อพยพลงมาตั้งรกรากนั่นเอง ได้แตกเป็นกลุ่มหลายกลุ่มชนเผ่า จึงไม่แปลกที่คนเมืองจะมีพื้นฐานรากเหง้าเป็นคนจีนยูนนาน ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายแบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง และแม่น้ำโขง เป็นแม่น้ำสายสำคัญ ทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพม่า หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งอดีตเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่สำคัญของโลก ปัจจุบัน จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่พม่า ลาว และจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 และทางหลวงเอเชียสาย 3

         เมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผ


 • Image (2).jpg
  อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง คือส่วนหนึ่งของการตั้งต้นชีวิตใหม่ชาวเขาไทยใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าหลวง หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะสถานที่กำเนิดโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา ...

 • ae-0362.jpg
  ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดม...

 • 20141002170910.jpg
  วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที...

 • 20131226_3_1388044719_622643.jpg
  บ้านดำ หรือ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียนและด้านปฏิมากรรมหลาย...

 • 20170417103410.jpg
  อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เชียงราย (เขื่อนแม่สรวย)Mae Suai Reservoirสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยทางสำนักงานชลประทานแม่สรวย ได้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่สรวยขึ้นที่ช่องเขาด้านทิศเหนือของยอดเ...

 • 20150107144939.jpg
  ดอยช้าง เป็นยอดดอยสูงในเทือกดอยวาวี เป็นแหล่งต้นน้ำแม่กรณ์ มีชาวเขาเผ่าต่างๆ มาอาศัยอยู่ จัดตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงเพื่อส่งเสริมการปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว ลดการทำไร่เลื่อนลอย ...

 • 150852b1e0cd7e28696de2676f22213e.jpg
  เนื่องจากประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำได้พบเห็นชาวต่างชาติเข้ามาที่อำเภอแม่สาย จังหวัดดเชียงราย ได้มาเสาะแสวงหาและกว้านซื้อของเก...

 • DSCF0224_Cover-620x392.jpg
  วัดมิ่งเมือง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เดิมเป็นวัดไทยใหญ่ มีอายุเท่ากับเมืองเชียงราย คือประมาณ 800 ปี เนื่องด้วยในสมัยก่อนมีชุมชนไทยใหญ่อาศัยอยู่รอบบริเวณวัด ...

 • 276fg8zb82.jpg
  วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองท่ามกลางเมืองเชียงแสน ตามสายประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ชนชาติเผ่าไทยอันยาวนาน วัดนี้เมื่อก่อนยุคพุทธสตวรรษ ที่ ๒๑ กล่าวคือปลายสตวรรษที่ ๙ ขอ...

 • id_56170_4.jpg
  บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม เป็นบ่อน้ำร้อนริมแม่น้ำกก ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ทำการ อช. ลำน้ำกก เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวล่องเรือตามลำน้ำกกมานาน มีทิวทัศน์สวยงามร่มรื่น ในหน้า...

 • o_1a9gum2adfeq12qa19081fmjv6cf.jpg
  วัดถ้ำผาจม ตั้งอยู่ติดชายแดนระหว่างไทย – พม่า มีแม่น้ำแม่สายเป็นเขตแดนกั้น ห่างจากสะพานข้ามไปประเทศพม่าประมาณ ๘๐๐ เมตร นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปที่แม่สายส่วนใหญ่เมื่อมาถึงตลาดแม...

 • 20150121162628.jpg
  ฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ คุณธวัชชัย แสนศิริ ผู้เป็นเจ้าของ ริเริ่มบุกเบิกพื้นที่ของตนเองสร้างเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ หลังจากที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงมานานกว่า 10 ปี เริ่มต้...

 • วัดร่องขุ่น.JPG

 • 20151105-0010795.jpg
  น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานานแล้ว ต้นกำเนิดของน้ำพุร้อนเดิม บริเวณที่มีอยู่เป็นป่าไมยราพและแอ่งน้ำ และจุดที่พบน้ำร้อนเป็นลักษณะแอ่งน้ำร้อน (warm pool) ที่ม...

 • 5.jpg
  วัดพระธาตุดอยตุง,เชียงราย หรือ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า(ดอยตุง) พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีกุน ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน มีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอยสามารถม...

 • aca3c534-ee38-1fa8-f112-5844c7a520c7.jpg
  วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ (ป่าไผ่ชนิดหนึ่ง) ในปี พ.ศ. ๑๙๗๗ เกิดฟ้าผ่าลงที่องค์พระเจดีย์จนพังทลายลง ทำให้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์ จึงได้ชื่อใหม่ว่า ...

 • 20160201114723.jpg
  วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงกันข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน อยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอเชียงแสนประมาณ 3 กม. หรืออยู่ห่าง...

 • 20151215105253.jpg
  วัดถ้ำเสาหินพญานาค สภาพวัดแต่เดิมก่อนสร้างวัด มีลักษณะเป็นเนินดินมีคูน้ำล้อมรอบบริเวณ คล้ายกับที่ตั้งของเมือง(เวียง)ในสมัยก่อนๆ ด้านทิศตะวันตกติดกับภูเขามีลำห้วยเล็กมีน้ำไหลออกจา...

 • wat rong sua ten1.jpg

 • 900-79lv3h3446fm86.jpg
  น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลแรงตลอดปี และห่างจากตัวเมืองเชียงราย 25 กม. ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก หากเข้าไปชมน้ำตกควรติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางจากบ่อน้ำร้อน...

 • 728.jpg
  น้ำตกขุนกรณ์เป็นสถานที่หนึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนกันเป็นกลุ่มครอบครัวหรือเพื่อนๆ เราสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ได้ทุกฤดู ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป...

 • original-1495682302139.jpg

 • 20150925170432.jpg
  วัดพระธาตุเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน เป็นวัดที่เก่าแก่ของเมืองเชียงแสน สร้างโดยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาไท เมื่อ พ.ศ. 1887 (ประมา...

 • reviewthaitravel_22013_12_15_14_27_15_240.jpg
  ถ้ำปุ่มถ้ำปลาตั้งอยู่ที่ดอยจ้อง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน จึงประกอบด้วย ถ้ำหินงอก หินย้อย และทางน้ำไหลมากมาย และยังเป็นถ้ำที่มีประเพณีประจำปีในการทำบุญในวันแรม9 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ชาวบ้...

 • pradhat-chomkitti-temple13.jpg
  วัดพระธาตุจอมกิตติ ตามพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้าพังคราชโปรดเกล้าฯให้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1483 สมัยเดียวกับการสร้างพระธาตุจอมทอง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง...

 • x.jpg
  'อาชาทอง'ม้าหนุ่มร่างกำยำ ควบตะบึงพาพระครูบาข้ามเขาลูกแล้วลูกเล่าเพื่อรับบาตรจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ อาหารที่เหลือจากการบิณฑบาตถูกแจกจ่ายให้ชาวเขาผู...

 • 05.jpg
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสังกัดสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม รวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเมืองโบราณเชียงแสนและพื้นท...

 • 20160322123050.jpg
  ดอยตุง หรือพระตำหนักดอยตุง ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของเรา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่าหลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ปร...

 • 1391486136-IMG2672Lar-o.jpg
  น้ำตกขุนกรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2525 บริเวณพื้...

 • 20150129171339.jpg
  เสาสะดือเมืองเชียงราย (เสาหลักเมือง) เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง สำหรับจังหวัดเชียงรายจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสาสะดือเมือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว...

 • 20150129172925.jpg
  วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้...

 • 20161115170411.jpg
  ดอยสะโง้ ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์มีพื้นที่ กว้างและตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของหมู่บ้าน บนจุดชมวิวสามารถม...

 • Chiangrai_ดอยผาตั้ง_02.jpg
  ดอยผาตั้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ดอยผาตั้งเป็นยอดดอยอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง สันปันน้ำเป็นจุดแ...

 • 20141008173830.jpg
  ตามประวัติกล่าว พระองค์เวาหรือเว้า ผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกเป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุงนอ...

 • 1378912352-aa1-o.jpg

 • e0b894e0b8ade0b8a2e0b895e0b8b8e0b8873.png
  ดอยตุง เดิมเป็นเพียงภูเขาหัวโล้นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาและทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำแห่งนี้ จึงทรงริเริ่ม โครงการพัฒนา...

 • 1378050763-IMG8637r-o.jpg
  เป็นชุมชนของอดีตทหารจีนกองพล 93 สังกัดพรรคก๊กมินตั๋ง ของนายพลเจียงไคเช็ค ทำการรบ อยู่ทางตอนใต้ของจีน ในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีน เมื่อพรรคคอมมิ...

 • 011014_ChouiFongTea_13.jpg
  ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านพญาไพร ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวงและ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของบริษัท ฉุยฟงทีจำกัด ซึ่งป็นผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน...

 • 1-1.jpg
  ภูชี้ฟ้า เป็นส่วนหนึ่งของเทือกดอยผาหม่น ที่เป็นพรมแดนไทย-ลาว ด้าน จ.เชียงราย-พะเยา ลักษณะเป็นหน้าผาหินตั้ง อยู่บนเส้นกั้นพรมแดนพอดี ในอดีต เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของ พคท. ด้วยสภาพ...

 • 4b9b7cd9-197e-43dc-94c2-775d0e9dbcd9.jpg
  เดิมเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีมาก่อนที่พ่อขุนเม็งรายจะมาพบพื้นที่และสร้างเป็นเมืองเชียงราย ในปี พ.ศ. ๑๘o๕ ตามหลักฐานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว ๙๕๖ พรรษามีพระเถระเจ้ารูปหน...

 • 20151007102316.jpg
  วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขารายรอบเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย...

 • TsA9SZRcTK.jpg
  หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ คือ จุดที่ประเทศไทย ลาว และพม่า มาบรรจบกัน เป็นที่ที่แม่น้ำรวกไหลมารวมกันกับแม่น้ำโขง และยังหมายถึงพื้นที่กว้างครอบคลุมบริเวณถ...

 • DSC00769.jpg
  หอนาฬิกาอาจารย์เฉลิมชัย หรือชื่อที่เป็นทางการว่า หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ (หอนาฬิกาพุทธศิลป์) ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พร...

 • 20140903124754.jpg
  หอแห่งแรงบันดาลใจ เป็นนิทรรศการแบบสื่อผสมผสาน มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวดอยตุงได้รู้จักและเข้าใจถึงแนวพระราชดำริ...

 • 710.jpg
  สิงห์ปาร์คเชียงรายภายใต้การบริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที...

 • ไร่รื่นรมย์-ฟาร์มสเตย์1.jpg

 • สวนตุง.JPG
  สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย ถ.ธนาลัย (เยื้องพิพิธภัณฑ์ชาวเขา) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย ที่ดินจำนวน 11 ไร่เศษ บริเวณถนนธนาลัย ตั้งอยู่ใจกลางย่านการค้าเทศบาลนครเชียงราย จ.เชี...

 • วัดแสงแก้วโพธิญาณ เชียงราย.jpg

 • _DSC4727สามเหลี่ยมทองคำ_1406625380.jpg
  สามเหลี่ยมทองคำตั้งอยู่ห่างจากเชียงแสนไปทางทิศเหนือ 9 กิโลเมตร ตามถนนเลียบริมแม่น้ำโขง สบรวกเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขง ซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ำรวก ซึ...

 • แพ็คเก็จทัวร์เชียงราย.jpg

 • โรงแรมที่พักเชียงราย.jpg
  พื้นที่ ชื่อโรงแรม ถูกสุด แพงสุด เชียงของ ท่าเรือ รีสอร์ท แอนด์ เกสต์เฮาส์ 100 400 เชียงของ น้ำโขง ...

 • original-1497255382231.jpg

 • ภูชี้ฟ้า.JPG

 • ถ้ำปลาแม่สาย.JPG

 • สัญญาลักษณ์ร้านอาหาร.JPG

 • พาร์คคลับเชียงราย.JPG
  ชื่อร้าน ประเภทร้าน พื้นที่ เบอร์โทรติดต่อ เก้าริน ผับ, บาร์ อำเภอเมือง 08 9954 1600, 08 5046 7750, 08 4005 2550 ...
Visitors: 125,208