อุทยานแห่งชาติ

 ชื่อ อุทยานแห่งชาติ  สถานที่ตั้ง ดาว  นำทาง  เบอร์โทร
 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  อำเภอแม่แตง  4.5  ไป อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง  053-248491
 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  อำเภอแม่แตง  4.0  ไป อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุ่ย  อำเภอเมือง  4.5  ไป อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุ่ย  
 อุทยานแห่งชาติออบขาน  อำเภอหางดง  4.2  ไป อุทยานแห่งชาติออบขาน  
 อุทยานแห่งชาติขุนขาน  อำเภอสะเมิง  4.3  ไป อุทยานแห่งชาติขุนขาน  
 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อำเภอจอมทอง  4.5  ไป อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  05335 5728, 05331 1608 
 อุทยานแห่งชาติ ดอยผาเวียง  อำเภอไชยปราการ  4.0  ไป อุทยานแห่งชาติ ดอยผาเวียง  
 อุทยานแห่งชาติออบหลวง  อำเภอฮอต  4.3  ไป อุทยานแห่งชาติออบหลวง  
 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก  อำเภอฝาง  4.3  ไป อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 053-453517-8 ต่อ 104
 อุทยานแห่งชาติแม่โถ  อำเภอแม่แจ่ม  4.0  ไป อุทยานแห่งชาติแม่โถ  0 5381 8348
 อุทยานแห่งชาติแม่วาง  อำเภอดอยหล่อ  4.5  ไป อุทยานแห่งชาติแม่วาง  
 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้  อำเภอดอยสะเก็ด  4.4  ไป อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้  
เขื่อนแม่งัด  อำเภอแม่แตง  4.0  ไป อุทยานแห่งชาติเขื่อนแม่งัด  05347 0150
 อุทยานแห่งผาแดง  อำเภอเชียงดาว  4.0  ไป อุทยานแห่งผาแดง  
 ป่าสนบ้านวัดจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  4.0  ไป ป่าสนบ้านวัดจันทร์  053-249349
 ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน  อำเภอเชียงดาว  4.1  ไป ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน  02-5797587
         
         
         

Visitors: 170,222