บริการแท็กซี่เชียงราย

 

ค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ในเชียงราย

   ค่าโดยสารแท็กซี่ในเขตพื้นที่ให้บริการ จะประกอบด้วย ตำบล เวียง รอบเวียง ริมกก และสันทราย เริ่มที่ 2 กิโลเมตรแรก 30 บาท กิโลเมตรถัดไปคิด 4 บาท โดยจะเพิ่มขึ้นทีละ 2 บาทต่อ 500 เมตร ตัวอย่างเช่น ขึ้นแท็กซี่จาก บขส ไปยัง วัดพระแก้ว เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร จะต้องจ่ายค่าบริการ 34 บาท

   ค่าโดยสารแท็กซี่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ คิดเป็นกิโลเมตร ละ10บาท เริ่มนับตั้งแต่ขึ้นรถ ตัวอย่างเช่น ขึ้นรถจาก บขส ไปยัง อ.แม่สาย หรือจาก อ.แม่สาย ไปยัง บขส เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร คูณด้วย 10 จะเท่ากับ 600 บาท จะไปต่างจังหวัดก็ราคากิโลเมตร 10บาทเหมือนกัน เช่นนั่งรถแท็กซี่จากเชียงรายไปเชียงใหม่ ระยะทาง180กิโลเมตร เป็นเงิน 1,800 บาท โดยประมาณ

   ทำไมต้องคิดค่าโดยสาร กิโลเมตรละ 10 บาท เมื่อออกนอกพื้นที่ ที่หลายคนสงสัยกัน เพราะ ตำแหน่งที่ไปส่งไม่สามารถหาลูกค้ากลับได้ รถแท็กซี่จึงต้องตีรถเปล่ากลับ หรือ กรณีที่ตั้งตีรถเปล่าไปรับ ทำให้ไม่คุ้มต่อค่าน้ำมันและค่าสึกหรอของรถ และ ยังสามารถกำหนดราคาที่เป็นธรรม ไม่แพงเกินจริง ไม่ผิดกฏหมายสามารถ

ราคาเช่าเหมาเต็มวัน ครึ่งวัน

ราคาเช่าเหมาแท็กซี่ในเชียงรายโดยปรถมาณ ครึ่งวันอยู่ที่ 1,500 บาท เต็มวันอยู่ที่ 2,500-3,000 บาท ราคานี้รวมแก็สและน้ำมันแล้ว


***เหมาแท็กซี่ การเหมานั้นขึ้นอยู่กับผู้โดยสารกับคนขับรถแท็กซี่จะตกลงกันนะครับ***

ค่าโดยสารแท็กซี่ในเขต อำเภอเมืองเชียงราย

จุดหมาย   

ระยะทาง 

ราคา

บ้านดู่             

8

80

นางแล          

14

140

แม่ข้าวต้ม 

25

250

แม่ยาว        

38

380

แม่กรณ์       

20

200

ห้วยชมพู       

27

270

ห้วยสัก       

20

200

ดอยลาน       

25

250

ป่าอ้อดอนชัย   

15

150

ท่าสาย       

15

150

ดอยฮาง        

15

150

ท่าสุด      

20

200

ค่าโดยสารแท็กซี่ไปยังต่างอำเภอของเชียงราย

จุดหมาย    

ระยะทาง  

ราคา

แม่สาย           

63

630

แม่จัน          

28

280

แม่ฟ้าหลวง      

63

630

เชียงแสน       

60

600

เชียงของ        

140

1400

เวียงแก่น       

127

1270

ขุนตาล         

62

620

เทิง               

60

600

พยาเม็งราย     

48

480

ดอยหลวง      

52

520

เวียงเชียงรุ้ง      

35

350

เวียงชัย          

13

130

ป่าแดด         

52

520

พาน              

48

480

แม่ลาว           

19

190

แม่สรวย      

53

530

เวียงป่าเป้า     

91

910

ค่าโดยสารเมื่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง โดยประมาณ

จังหวัด      

ราคาโดยประมาณ

เชียงใหม่     

2000

พะเยา      

1000

ลำปาง      

2500

Visitors: 131,782