บริการแท็กซี่เชียงใหม่


บริการแท็กซี่เชียงใหม่ โทร 091-3209960

อัตราค่าบริการ

พื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่ราคาเหม่าจ่าย 200 บาท

ราคา 300 บาท

ราคา 1200 บาท

อำเภอ ดอยสะเก็ด

Doi Saket

จังหวัด ลำปาง

Lam Pang

อำเภอ สันกำแพง

San Kamphaeng

อำเภอ เชียงดาว

Chiang Dao

อำเภอ หางดง

Hang Dong

อำเภอ แม่ขะจาน

Mae Kha Jan

อำเภอ แม่ริม

Mae Rim

อำเภอ ห้างฉัตร

Hang Chat

ไนท์ซาฟารี

Night Safari

อำเภอ บ้านโฮ่ง

Ban Hong

ราคา 500 บาท

อำเภอ ฮอด

Hot

เมืองลำพูน

Muang Lamphun

ราคา 1500 บาท

เต๋าการ์เด้นท์

Tao Gardent

อำเภอ เวียงป่าเป้า                 

Wiang Pa Pao

โฟร์ซีซั่น

Four Season

อำเภอ พร้าว

Phro

อำเภอ สันป่าตอง

San Pa tong

อำเภอ วังเหนือ

Wang Nua

กฤษดาดอย

Kitsadadoi

อำเภอ แม่เมาะ

Mae Mor

แม่แฝกใหม่

MaeFhaeng Mai

ราคา 1800 บาท

ทุ่งเสี้ยว

Toong Saew

อำเภอ ไชยปราการ  

Chai Prakan

ราคา 600 บาท

อำเภอ ดอยเต่า

Doi Tao

อำเภอ แม่แตง

Mae Taeng

อำเภอ แม่สรวย

Mae Sruy

อำเภอ แม่วาง

Mae Wang

อำเภอ สบปราบ

Sob Phrap

อำเภอ บ้านธิ

Ban Thi

ราคา 2200 บาท

อำเภอ ดอยหล่อ

Doi Lo

จังหวัด พะเยา

Pha Yao

ราคา 700 บาท

 ราคา 2500 บาท

อำเภอ แม่ทา

Mae Ta

จังหวัด เชียงราย

Chiang Rai

อำเภอ ป่าซาง

Pha Sang

อำเภอ แม่อาย

Mae Ai

เขื่อนแม่งัด

Mea qhad Dum

อำเภอ ปาย

Pai

ราคา 800 บาท

อำเภอ เวียงแหง

Wiang Haeng

อำเภอ จอมทอง

Chom Thong

อำเภอ พาน

Phan

น้ำพุร้อนสันกำแพง

Sankampaeng Hot Spring

จังหวัด แพร่

phaer

 

 

 

Visitors: 125,207