พิพิธภัณฑ์วัดละไม

ประวัติความเป็นมา

วัฒนธรรมบ้านละไม วัดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อปี พ.ศ.2529 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตชาวเกาะสมุยในอดีต โดยใช้อาคารไม้ยาวสองชั้นหลังเก่าภายในวัด

ภายในหอวัฒนธรรมจัดแสดงของต่าง ๆ มากมายหลากหลายชนิด เช่น ตะเกียงโบราณ กลองมโหระทึก โคมไฟ แจกันเคลือบ ถ้วยชามกระเบื้องเคลือบ โอ่งมังกร มีดดาบ เครื่องทองเหลือง เครื่องลายคราม กรงนกเขา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโม่แป้ง เครื่องจักสาน และเครื่องไม้เครื่องมือในการทำสวนมะพร้าวซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวสมุย ได้แก่ จอบ เสียม มีดพร้า ยังมีหมวก กระชอนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวให้ชมอีกด้วย

 

 

สถานที่ตั้ง

ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 

การเดินทาง

ตั้งอยู่ถนนเส้นรอบเกาะถ้ามาจากท่าเรือหน้าทอนจะผ่านมาทางหินตา หิน ยาย ขับมาทางถนน เส้นรอบเกาะ จุดเด่นของที่ตั้งจะอยู่ตรงถนนโค้งหักศอกพอดีมองไปทางซ้ายก้อจะเห็นสถานที่ตั้ง  ถ้ามาจากทางสนามบิน ตรงไปทางหาดเฉวงน้อย ตามเส้นทางไปเรื่อยๆประมาณ 16 กิโลเมตร ก้อจะเจอจุดโค้งหักศอกเช่นเดียวกัน

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดละไม  อยู่ในวัดละไม เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นที่รวบรวมของเก่า เครื่องมือเครื่องใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้านบนเกาะและที่อื่น ๆ ในภาคใต้ เช่น ตะเกียงโบราณแบบต่าง ๆ กรงนกเขา กลองมโหระทึก อายุกว่า 300 ปี เป็นศิลปกรรมในยุคโลหะของวัฒนธรรมดองซอนตอนเหนือของเวียดนาม ค้นพบเมื่อปี 2543 ใช้ในพิธีกรรมขับไล่ผี ขอฝน เป็นต้น


 เวลา เปิด - ปิด สถานที่

08.00 - 18.00 น.


 ค่าเข้าชมสถานที่

เป็นสถานที่สาธารณะ 

 

 เบอรฺ์ติดต่อ 
077 230 561

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,178