หมู่บ้านมุสลิมหัวถนน

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนหัวถนน เป็นชุมชนเก่าแก่บนเกาะสมุย เป็นที่อยู่อาศัยของ ไทย จีน มุสลุม ที่อยู่กันอย่างสงบสุขมาอย่างช้านาน ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่อายุเกือบร้อยปีอยู่หลายหลัง  เหมาะกับการเดินเล่นเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านทำให้เหมือนกลับสู่ยุคอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน นอกจากนี้ที่ชุมชนบ้านหัวถนนยังมีสถานที่เที่ยวน่าสนใจที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละวัฒนธรรม


สถานที่ตั้ง

หมู่บ้านหัวถนน  ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 

การเดินทาง

ช้เส้นทางหลวง 4169 อยู่ระหว่างหาดนาเทียนกับหาดละไม ถ้ามาจากท่าเรือขับมาทางเหนือของสมุยจะมีจุดเด่นคือโค้งหักศอกของหมู่บ้านหัวถนนจุดหมายจะอยูตรงจุดนั้นเลย


สิ่งที่น่าสนใจ

หมู่บ้านมุสลิม ชุมชนประมงชาวมุสลิมแห่งบ้านหัวถนน มีมัสยิดนูรุลเอียะห์ซาน เป็นศูนย์กลางสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ปลายถนนเป็นหาดหัวถนนมีเรือของชาวประมงจอดเรียงราย และแผงปลาตากแห้งมากมาย เหมาะกับการเดินเล่นสัมผัสวิถีชีวิตชาวเล ในบรรดาชุมชนต่างๆบนเกาะสมุยหากจะมีสักชุมชนที่เป็นดังภาพจำลองของคนสมุยยุคเก่าก่อนชุมชนนั้นน่าจะเป็นบ้านหัวถนนใน.มะเร็ตทางใต้ของเกาะ  บรรยากาศในหมู่บ้านเหมือนย้อนกลับสู่อดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน  คนไทยพุทธคนมุสลิมและคนจีนอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและในชุมชนมีทั้งวัดมัสยิดและศาลเจ้าเรียกได้ว่าสามศรัทธารวมเป็นหนึ่งเดียวเช้าตรู่แสงแดดอ่อนเราออกมาเดินที่หัวโค้งบ้านหัวถนน

 

ค่าเข้าชมสถานที่

ฟรี


เวลา เปิด-ปิด

24 ชม.


เบอร์โทรติดต่อ

สถานที่สาธารณะชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 171,204