ทริปดำน้ำดูปะการัง 1 วัน ไปกลับ เกาะเต่านางยวนรายละเอียดการเดินทาง

รับรถจากโรงแรมที่พัก

ลงทะเบียนและเตรียมขึ้นเรือที่ท่าเรือหาดบางรักษ์

รับประทานอาหารเช้าเบาๆที่ท่าเรือ

เรือออกเดินทางไปเกาะเต่า เป็นเวลา 1 ชม.

ดำน้ำดูปะการังที่เกาะนางยวน

เดินชมทิวทัศน์ที่เกาะนางยวน

รับประทานอาหารเที่ยง

ดำน้ำบริเวณเกาะเต่าและเที่ยวชมเกาะเต่า

เดินทางออกจากเกาะเต่า

ส่งกลับโรงแรมที่พัก


สิ่งที่รวมและไม่รวมในรายการทัวร์

 

รายการที่รวม

1.รถรับส่ง
2.ประกันภัย
3.อาหารและเครื่องดื่ม
4.อุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ)
 
รายการที่ไม่รวม
 
1.ค่าขึ้นเกาะคนต่างชาติ  ผู้ใหญ่ 100 บาท   เด็ก 50 บาท
2.ค่าขึ้นเกาะคนไทย       ผู้ใหญ่   50 บาท   เด็ก 30 บาทราคาค่าทัวร์

รายการทัวร์

ผู้ใหญ่

เด็ก

1.ดำน้ำตื้น ดูประการัง

1,300

1,100

3.ค่าขึ้นเกาะคนไทย

50

30

4.ค่าขึ้นเกาะต่างชาติ

100

50

เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฟรี

***เด็ก ได้แก่ผู้มีอายุตั้งแต่ 4-11 ปี  หรือสูง 120 เซ็นติเมตรขึ้นไป  ***

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 151,268