ดอยตุง

ดอยตุง เดิมเป็นเพียงภูเขาหัวโล้นแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาและทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำแห่งนี้ จึงทรงริเริ่ม โครงการพัฒนาดอยตุง ในปี 2531 และพัฒนาเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงทำงานด้านพัฒนาเพื่อสาธารณกุศลเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชนกลุ่มน้อยและชาวไทยภูเขาบนดอยตุงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิต คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ อีกทั้ง ทำงานด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือ ให้คงอยู่ตลอดไป ภายหลังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงโปรดฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธาน และดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสืบต่อมา จนปัจจุบัน นอกจากพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ บนดอยตุงแล้ว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงยังพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

สถานที่ตั้ง

      ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240

 

การเดินทาง

      1. รถยนต์ส่วนตัว  ใช้ทางขึ้นดอยตุงสายใหม่ ผ่านบ้านไทยใหญ่ร่มไทร กม.2 ผ่านจุดชมวิว กม.12 จากนั้นเลี้ยวซ้ายระหว่างหลัก กม.12 และ 13 ไปอีก 2 กม. จะถึงพระตำหนัก ระยะทาง 15 กม. หรือใช้ทางขึ้นสายเก่า โดยขับเลยแยกบ้านสันกองราว 1 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1149 ที่บ้านห้วยไคร้ ระหว่างหลัก กม.871-872 เป็นทางขึ้นดอยตุงสายเก่า เส้นทางสูงชันกว่าสายใหม่ แต่ระยะทางสั้นกว่าเล็กน้อย ถนนจะไปบรรจบกับทางขึ้นสายใหม่ใกล้ กม.6

 

      2. รถรับจ้าง  จาก อ. เมืองเชียงรายนั่งรถสายเชียงราย-แม่สาย ไปลงที่บ้านห้วยไคร้ เพื่อต่อรถสองแถวสีม่วงขึ้นไปดอยตุงที่สถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง โทร.053-667-433 ค่าเช่าเหมา 750 บาท (ไปกลับ) นั่งได้ 12 คน หรือค่าโดยสารคนละ 60 บาท ครบ 12 คน รถออก

 

สิ่งที่น่าสนใจ

      ที่ดอยตุงมีหลายสถานที่ย่อยให้เข้าเขี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักดอยตุง, สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ, หอแห่งแรงบันดาลใจ และยังมีร้านขายที่ระลึกไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ชา เมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของดอยตุงเอง รวมไปถึงของชาวเขาที่วางขายที่ทางขึ้น มาที่ได้ดื่มด่ำไปกับอากาศดี ๆ บนดอย และยังมีสวนดอกไม้ที่สวยงามตลอดปีอีกด้วย

 

ค่าเข้าชมสถานที่

      - ค่าธรรมเนียมเข้าชมพระตำหนัก                 90 บาท

      - ชมสวนแม่ฟ้าหลวง                                 90 บาท

      - หอแห่งแรงบันดาลใจ                              90 บาท

      - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง(สวนกุหลาบพันปี)   90 บาท

      - บัตรรวมเข้าชม ทั้งสี่ที่                          220 บาท

 

เวลา เปิด - ปิด

      ทุกวันเวลา 7:30–17:30 น.

 

เบอร์โทรติดต่อ

      053-767-015

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,917