วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่แต่โบราณกาล และเป็นศาสนสถานอันเป็นศูนย์รวมใจของชาวเชียงรายมาอย่างยาวนาน มูลเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดพระสิงห์ นั้นเชื่อกันว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า พระสิงห์

 

      ตำนานพระสิงห์

      ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า หากพิจารณาถึงคำว่าพระสิงห นั้น หมายถึง วัดซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์มาก่อน พระสิงห์ เป็นนามพระพุทธรูป อันบ่งบอกถึงคติพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างลังกาวงศ์ตรงกับพระพุทธสิหิงค์อันเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว แต่ทางภาคเหนือล้านนาไทยมิได้เรียกว่า พระพุทธสิหิงค์ นิยมเรียกว่าพระสิงห์ ท่านผู้รู้บางท่านพยายามคิดว่าพระสิงห์ หมายถึง สิงหนวัติ กษัตริย์โบราณผู้สร้างเมืองโยนกนครก็มี บางท่านอธิบายว่าหมายถึงพระศากยสิงห์ คือพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า กระนั้น เท่าที่พิจารณาโดยตลอดแล้วเห็นว่า พระสิงห ก็ดี พระพุทธสิหิงค์ก็ดี น่าจะพึงยุติกันได้ว่าเป็นนามของพระพุทธรูป อันบ่งบอกถึงคติพระพุทธศาสนาอย่างลังกาวงศ์ เพราะทุกที่ที่ปรากฏว่ามีพระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ นั้นแสดงให้เห็นว่า สถานที่เหล่านั้นได้มีพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างลังกาวงศ์แพร่หลายไปถึง ฉะนั้น ควรถือกันว่าพระพุทธรูปที่เรียกพระนามอย่างนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาท อย่างลังกาวงศ์ในประเทศไทยและก่อนศตวรรษที่ 20 ขึ้นไป จะไม่พบหลักฐานเช่นนี้เลย

 

      พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนาไทย พุทธศตวรรษที่ 21 มีพุทธลักษณะสง่างาม อย่างยากที่จะหาพระพุทธรูปในสมัยเดียวกันมาทัดเทียมได้ หน้าตักกว้าง 37 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 66 เซนติเมตร ชนิดสำริดปิดทอง ประดิษฐานอยู่บนบุษบกภายในกุฏิเจ้าอาวาส ชาวเชียงรายและประเทศใกล้เคียงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ถือว่า พระสิงห์ เป็นพระพุทธปฏิที่ทรงความสำคัญ และทรงความศักดิ์สิทธิ์มีมหิทธานุภาพสามารถยังความสงบร่มเย็น และเป็นมิ่งขวัญของชาวประชามาทุกยุคทุกสมัย จนกล่าวกันว่า พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ คือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายและประเทศใกล้เคียง

 

สถานที่ตั้ง

      ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

การเดินทาง

      ใช้เส้นทางเดียวกับการไปวัดพระแก้ว แต่อยู่ถึงก่อนวัดพระแก้ว วัดพระสิงห์อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงข้ามกับสำนักงาน ททท ภาคเหนือเชียงราย Taxi Grab มาขนส่ง ค่าบริการในตัวเมืองคิดตามมิเตอร์, นอกเมืองคิดอัตรากิโลละ 10 บาท(บวกค่าโทรเรียก 20) และ รถฟ้าสองแถววิ่งในเมือง (ขนส่งเก่าจะเชื่อมต่อภายในจังหวัด ส่วนขนส่งใหม่จะเชื่อมต่อไปต่างจังหวัด)

สิ่ งที่น่าสนใจ

      วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถือเป็นวัดคู่เมืองเชียงใหม่ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดวัดหนึ่ง มีพระพุทธรูปสำคัญคือพระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ ซึ่งได้รับความศรัทธาจากผู้คนเมืองนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีพระธาตุที่ตรงกับปีมะโรงเช่นกัน ดังนั้นไม่เฉพาะแต่เพียงคนที่เกิดในปีมะโรงเท่านั้นที่น่าจะหาโอกาสมากราบไหว้ ทว่าใครก็ตามที่มีโอกาสมาเชียงใหม่แล้วอยากได้ความเป็นศิริมงคลกลับไปก็ควรแวะมาสักการะยังวัดแห่งนี้

ค่าเข้าชมสถานที่

      ไม่มีค่าเข้าชม

เวลา เปิด-ปิด

      ทุกวันเวลา 08.00 - 16.30 น.

 

เบอร์โทรติดต่อ

      วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร 053-711735 , 053-744523


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,826