สิงห์ปาร์ค

 สิงห์ปาร์คเชียงรายภายใต้การบริหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ริมถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2536 จากการริเริ่มของคุณปิยะ ภิรมย์ภักดี ด้วยจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสินค้าทางการเกษตร มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นรักษาสมดุลธรรมชาติให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน


      พืชชนิดแรกที่ปลูกคือข้าวบาร์เลย์ โดยคัดสายพันธุ์จากต่างประเทศที่เหมาะสมเข้ามาปลูก และด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 8,600 ไร่ อีกทั้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติในบริเวณไร่ร่วม 50 แห่ง จึงเพิ่มความหลากหลายทางผลผลิตด้วยการปลูกชาอู่หลง พุทรา มะเฟืองยักษ์หวาน มัลเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ เมล่อน พืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราและพืชผักอีกนานาชนิด โดยผลผลิตที่ได้นำมาจำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ


      ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สิงห์ปาร์คเชียงรายได้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ เป็นที่ออกกำลังกายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะสร้างความสุขให้กับผู้มาเยี่ยมชมด้วยอ้อมกอดของทัศนียภาพอันสวยงาม ปัจจุบันสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละมากกว่า 10,000 คน

สถานที่ตั้ง

      ตำบล แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

การเดินทาง

      1. ตามเส้นทาง 1211 ถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ ห่างจากเขตชุมชนเมืองเชียงราย ประมาณ 9 กิโลเมตร จะเจอไร่อยู่ริมถนนทางขวามือ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 บ้านแม่กรณ์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 450 เมตร


      2. ส่วนอีกเส้นทาง คือออกจากเชียงรายตามถถนสาย 1 พหลโยธิน ลงไปทางพะเยาจนถึงทางแยกเข้าวัดร่องขุ่น ขับตรงไปจะเจอเส้นทาง 1211 แล้วเลี้ยวขวาไปจะเจอสิห์ปาร์คริมถถนทางซ้ายมือ

สิ่งที่น่าสนใจ

      ความน่าสนใจของสิงห์ปาร์ค คือ บรรยากาศชิวๆ ซึ่งมีจักรยานให้นักท่องเที่ยวเช่าปั่นชมบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้ ไร่ชา หรือเวิงน้ำ มีรถนำเที่ยวและมีไกด์แนะนำสถานที่ตามจุดต่างๆหรืออาจจะนำรถยนต์เข้าไปตรงไร่ชาเลยก็ได้ เหมาะกับการพักผ่อนกับครอบครัวมาๆ

ค่าเข้าชมสถานที่

      เข้าฟรี แต่หากต้องการใช้บริการรถรางฟาร์มทัวร์จะคิดอัตราค่าบริการคนละ 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบฟรี

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทุกวันเวลา 8.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

      053-172-870, 091-576-0374


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,827