วัดพระธาตุผาเงา

 วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ตรงกันข้ามกับประเทศลาว อยู่ในหมู่บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน อยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอเชียงแสนประมาณ 3 กม. หรืออยู่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำประมาณ 15 กม. อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสบคำ มีพื้นที่ทั้งหมด 743 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่บ้านจำปี ผ่านบ้านดอยจันและ มาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ แต่ก่อนเขาเรียกดอยลูกนี้ว่า ดอยคำแต่มาภายหลังชาวบ้านเรียกว่า ดอยจัน

 

      ชื่อของวัดนี้มาจากชื่อของพระธาตุผาเงาที่ตั้งอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่ คำว่าผาเงาก็คือ เงาของก้อนผา (ก้อนหิน) หินก้อนนี้มีลักษณะสูงใหญ่คล้ายรูปทรงเจดีย์และทำให้ร่มเงาได้ดีมาก ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า พระธาตุผาเงาความจริงก่อนที่จะย้ายวัดมาที่นี่ เดิมมีชื่อว่า วัดสบคำซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง ฝั่งน้ำได้พังทลายลง ทำให้บริเวณ ของวัดพัดพังลงใต้น้ำโขงเกือบหมดวัด คณะศรัทธาจึงได้ย้ายวัดไปอยู่ที่ใหม่บนเนินเขา ซึ่งไม่ไกลจากวัดเดิม

 

      ประวัติวัดพระธาตุผาเงา ในช่วงสมัยของอาณาจักรโยนก วัดร้างแห่งนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองสุดขีด สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นวัด ที่สำคัญและ ประจำกรุงเก่าแห่งนี้ก็เป็นได้ จะเห็นได้ ว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงาที่ขุดค้นพบแห่งนี้ถูกสร้างและฝังอยู่ใต้ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ (พระประธาน) จะปิดบังซ่อนเร้นกลัวถูกโจรกรรมจากพวกนิยมสะสม ของเก่า ตอนแรกได้สันนิษฐานว่าบริเวณเนินเขาเล็กๆ ลูกนี้ที่กำลังแผ้วถางอยู่นี้จะต้องเป็นวัดเก่าแน่ เพราะได้พบเห็นซากโบราณวัตถุ กลาดเกลื่อนไปทั่วบริเวณ

 

      ในเดือนกุมภาพันธ์ 2519 จึงได้ลงมือแผ้วถางป่า แต่เดิมที่แห่งนี้เคยเป็นถ้ำ เรียกว่า ถ้ำผาเงา ปากถ้ำถูกปิดไว้นาน ทำให้บริเวณแห่งนี้เป็นป่ารก เต็มไปด้วย ซากโบราณวัตถุกระจัดกระจายอยู่กลาดเกลื่อน การค้นพบพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 เวลา 14.00 น. เมื่อคณะศรัทธาได้ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกคนต่างตื่นเต้นและปีติยินดีเมื่อ ได้พบว่าใต้ตอไม้นั้น (หน้าฐานพระประธาน) มีอิฐโบราณก่อเรียงไว้ เมื่อยกอิฐออกก็พบหน้ากาก จึงได้พบพระพุทธรูป มีลักษณะสวยงามมาก ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณวัตถุได้วิเคราะห์ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี คณะทั้งหมดจึงได้พร้อมกันตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า หลวงพ่อผาเงาและเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น วัดพระธาตุผาเงาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง

      เลขที่ 390 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การเดินทาง

      จากตัวเมืองเชียงรายวิ่งขึ้นเหนือตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึงอำเภอแม่จัน เมื่อผ่านตัวอำเภอจะเจอสามแยกเลี้ยวขวาไปถนนสาย 1016 ให้เลี้ยวขวาตรงไปถึงอำเภอเชียงแสน เมื่อถึงวงเวียนให้เลี้ยวขวาตรงมาตามเส้นทางสาย 1129 อีกประมาณ 5 กิโลเมตรจะเห็นทางเข้าวัดพระธาตุผาเงาอยู่ทางขวามือ

สิ่งที่น่าสนใจ

      จุดเด่นและเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุผาเงา ที่ทำให้มีคนมากมายพากันมาเที่ยวที่วัดพระธาตุผาเงา ก็เห็นจะเป็นองค์พระธาตุผาเงานั่นเอง โดยพระธาตุผาเงานั้นเป็นพระธาตุองค์เล็กรูปทรง 8 เหลี่ยม องค์พระธาตุผาเงานี้มีรูปแบบศิลปะล้านนา โดยได้มีการสร้างประดิษฐานขึ้นบนก้อนหินขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็นฐานขององค์พระธาตุ โดยมีความสูง 10 เมตร และยังมีก้อนหินขนาดใหญ่ในลักษณะนอนลาด ดูคล้ายลักษณะของเงาพระธาตุที่ตั้งอยู่ คณะผู้ค้นพบจึงเรียกว่า "พระธาตุผาเงา"


      นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดพระธาตุผาเงา จะได้เที่ยวชมโบราณวัตถุและสถานที่สำคัญมากมายอันได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา พระธาตุผาเงา วิหารหลวงพ่อผาเงา อุโบสถพระธาตุจอมจัน พนะบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ บันไดนาค ซุ้มประตูโขง และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน


เวลา เปิด - ปิด

      เปิดให้เข้าชมทุกวัน 08:00 - 17:00 น.

ค่าเข้าชมสถานที่

      ไม่คิดค่าเข้าชม

เบอร์โทรติดต่อ

      ททท ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย 0-5374-4674-5, 0-5371-7433, 0-5324-8604


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,182