ไร่แม่ฟ้าหลวง

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง คือส่วนหนึ่งของการตั้งต้นชีวิตใหม่ชาวเขาไทยใต้ร่มพระบารมีแม่ฟ้าหลวง หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะสถานที่กำเนิดโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา ก่อนจะพัฒนามาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีภูมิทัศน์อันน่ารื่นรมย์ใจยากจะหาสถานที่ใดเสมอเหมือน

 

     สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง มูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ ในปีพุทธศักราช 2515 และเผยแพร่งานฝีมือชาวเขาจนหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศแล้ว

 

     มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID-United States Agency for International Development) ทำโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา (Hill Tribe Youth Leadership) ขึ้นในปีพุทธศักราช 2522 โดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลคมนาคมอยู่รวมกันแบบครอบครัวที่ไร่แม่ฟ้าหลวง มอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียนและอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบในการงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์

 

     ที่นี่เองคือ “บ้าน” ใหม่ของเยาวชนชาวเขาไทยผู้มาอยู่รวมกันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงานตามแนวพระราชดำริ ก่อนจะเติบโตแยกย้ายกันไปประกอบสัมมาชีพตามอัธยาศัย โครงการสิ้นสุดลงเมื่อการศึกษาได้ขยายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลเยาวชนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนใกล้หมู่บ้าน ไร่แม่ฟ้าหลวงจึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่เก็บรักษาและให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกล้านนา

                     

     อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับผู้ใฝ่ความสงบสงัด และแสวงหาแรงบันดาลใจจากศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา งานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ สถาปัตยกรรมล้านนา ศิลปวัตถุรังสรรค์จากไม้สัก รวมทั้งต้อนรับผู้ปรารถนาจะดื่มด่ำกับภูมิทัศน์ชอุ่มเขียวด้วยพรรณไม้นานาเนินหญ้า และไม้ยืนต้นรูปทรงงามนามลีลาวดี ทั้งยังมีสระน้ำโอบล้อมปริมณฑลให้ชุ่มตาชื่นใจในทุกฤดูกาล...คิมหันต์ เหมันต์ หรือวัสสานฤดู ไร่แม่ฟ้าหลวงงดงามไม่ซ้ำกันเลย

สถานที่ตั้ง

     ไร่แม่ฟ้าหลวง 313 หมู่ 7 ต. รอบเวียง อ. เมือง จ. เชียงราย 57000

 

การเดินทาง

     จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย ขับไปตามถนนข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวง ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้าย ขับไปมีป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ

 

     สิ่งที่น่าสนใจ

     1.หอคำแม่ฟ้าหลวง หรือหอคำหลวง หอคำ มีโครงสร้างและวัสดุหลักแบบล้านนาแท้ๆ รูปแบบหอคำหลวงมีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมล้านนาในหลายพื้นที่ หอคำประกอบด้วยศิลปวัตถุ เครื่องไม้แกะสลักตามแบบที่ใช้ในพุทธศาสนา พระพุทธรูปแบบล้านนาและแบบพม่า ส่วนตรงกลางประดิษฐานองค์พระพุทธสำคัญนาม "พระพร้าโต้" มีจารึกว่าสร้างในปี พ.ศ. 2236 ณ วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ และได้มอบให้ไว้เป็นสิริมงคล (ภายในหอคำหลวงห้ามถ่ายภาพเด็ดขาด)

 

     2.หอคำน้อย เป็นสถานที่เก็บภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนด้วยสีฝุ่นบนกระดานไม้จากวัดเวียงต้าหม่อน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ฝีมือช่างชาวไทยลื้อ (ส่วนนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชม เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อภาพ) แต่สามารถเดินดูรอบนอกได้

 

     3.หอแก้ว เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหน้าเป็นอาคารไม้โอ่โถง เปิดผนังทุกด้าน ส่วนที่สองเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน นิทรรศการถาวรจัดแสดงเรื่องไม้สัก (ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม้สัก) ส่วนนิทรรศากรหมุนเวียนจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ          

ค่าเข้าชมสถานที่

     - คนไทย              150 บาท / คน

     - คนต่างชาติ         200 บาท / คน

     หมายเหตุ *เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม

 

เวลา เปิด - ปิด

     ปิดเฉพาะวันจันทร์ / เวลาดำเนินการ 08.00 - 18.00 น.

 

เบอร์โทรติดต่อ

     โทรศัพท์ 053-601013, 053-711968 โทรสาร 053-712429

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 170,221