พิพิธภัณฑ์อูบคำ

เนื่องจากประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำได้พบเห็นชาวต่างชาติเข้ามาที่อำเภอแม่สาย จังหวัดดเชียงราย ได้มาเสาะแสวงหาและกว้านซื้อของเก่า อาทิเช่น ผ้าเก่า เครื่องเขิน ไปเป็นจำนวนมาก อาจารย์จึงได้คิดขึ้นมาว่าถ้าไม่มีใครเก็บสะสมของพวกนี้ไว้ คงจะต้องตกไปเป็นสมบัติของชาวต่างชาติจนหมดสิ้น และอีกไม่นานสมบัติเหล่านี้คงจะหมดไปจากประเทศไทย อนุชนรุ่นหลังของเราจะศึกษาค้นคว้าถึงอดีตบรรพบุรุษ คงต้องตามไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมของเราเองจากต่างประเทศ ดังนั้น อาจารย์จึงได้เริ่มสะสมข้าวของเครื่องใช้ของชาวล้านนา อาจารย์ฯได้ทุ่มเททั้งเวลา ทั้งแรงกายและแรงใจและทุนทรัพย์ เสาะแสวงหาข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยของเจ้าฟ้า เจ้านาง เครื่องเขิน เครื่องเงิน ของใช้ในราชสำนักล้านนา อันทรงคุณค่าและประเมินมิได้ แล้วได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อูบคำไว้ให้เป็นสมบัติของชาติเพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าถึงความเป็นมาของบรรพบุรุษของรานั้นมีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาว่ายิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจมิได้ด้อยกว่าชนชาติใดในโลก

 

      ศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาได้มีการสั่งสมมานับแต่อดีตนับเป็นมรดก สมบัติอันล้ำค่าที่สืบต่อสายธารแห่งชีวิตมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอันก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งรู้กันทั่วไปว่า วัฒนธรรมล้านนาไทย แม้ว่าในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษกิจ สังคม และ เทคโนโลยีจะเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้อง ถิ่นนี้เช่นเดียวกับภิภาคอื่นๆ จนทำให้วัฒนธรรมอันดั้งเดิมอันดีงามบางอย่างต้องสูญเสียไปท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทว่าด้วยสายเลือดและจิตวิญญาณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวล้านนาทาง พิพิธภัณฑ์อูบคำจึงได้ทุ่มเทและสะสมศิลปะวัตถุและศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้แก่ชนรุ่น หลังได้ช่วยกันอนุรักษ์และชื่นชมในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของเราชาวล้านนาและให้ได้ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่ี่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สืบทอดมาอย่างน่าภาคภูมิใจ

 

      คำว่า อูบคำ เป็นชื่อที่มาจากอูบทองคำที่นายจุลศักดิ์ฯ ได้รับเป็นมรดกตกทอดจากบิดา ซึ่งสือเชื้อสายจากพระยาสุลวฤาชัย (หนานทิพย์ช้าง) เจ้านครลำปาง (พ.ศ.2275-2301) และใช้ชื่อดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

      ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 81/1 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การเดินทาง

      การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว  พิพิธภัณฑ์อูบคำตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าค่ายติดกับตลาดสดเด่นห้า จากเมืองเชียงรายวิ่งตามมาถนนสนามบิน เมื่อถึงสี่แยกตัดกับถนนสันโค้งน้อยให้เลี้ยวขวา ตรงไปจนถึงอีกสี่แยกหนึ่งให้ตรงไป แล้วสังเกตด้านขวามือทันที พิพิธภัณฑ์อูบคำจะอยู่ทางขวา จอดรถได้ตามริมถนน

 

      การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  สามารถเรียกสองแถวได้จากบริเวณตัวเมืองเชียงราย ราคาประมาณ 40-50 บาท หรือ จะใช้บริการแทกซี่หรือสามล้อก็ได้

สิ่งที่น่าสนใจ

      พิพิธภัณฑ์อูบคำมีโบราณวัตถุที่สำคัญ ซึ้งล้วนมีคุณค่าและความสวยงาม อ่อนช้อย ปราณีตในการทำขึ้นมา หาดูได้เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น อาทิ

      พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ไตเหนือ มีความสมบูรณ์ อ่อนช้อย งดงาม ยิ่งใหญ่ ระดับแนวหน้าของเอเชีย

      พระพุทธรูปล้านนาศิลปเชียงแสน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของล้านนา ซึ่งสร้างขึ้นด้วยศรัทธาปสาธะเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา

      ผ้าทอในราชสำนัก ที่ประดิษฐ์ ถักทอด้วยแรงกาย ด้วยความละเอียดอ่อนทางด้านกรรมวิธีการทอมาเป็นผ้าทอลวดลายสวยงาม

      เครื่องเงิน - เครื่องใช้ในราชสำนัก ที่ทำจากเงินมากมายหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะการใข้งาน และตามลักษณะเทคนิคการทำ

      อาคารจัดแสดงหลังใหม่ อาคารหลังใหม่แบบไตใหญ่ ข้างในบรรจุพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายสวยงาม หนึ่งเดียวประเมินค่ามิได้

      ถ้ำแห่งวัตถุโบราณ ถ้ำที่บรรจุวัตถุโบราณไว้ภายใน ตกแต่งอย่างวิจิตร สวยงาม ล้ำค่ายิ่งนัก

ค่าเข้าชมสถานที่

      คนไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท  เด็ก 100 บาท
      ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท  เด็ก 200 บาท

เวลา เปิด - ปิด

      ทุกวันเวลา  08:00–17:30 น.

เบอร์โทรติดต่อ

      พิพิธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา โทร 053-713349


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 151,524