วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองท่ามกลางเมืองเชียงแสน ตามสายประวัติศาสตร์ ของมนุษย์ชนชาติเผ่าไทยอันยาวนาน วัดนี้เมื่อก่อนยุคพุทธสตวรรษ ที่ ๒๑ กล่าวคือปลายสตวรรษที่ ๙ ของชนเผ่าไทยที่เคลื่อนย้ายต่อลงสู่ทางทิศใต้ ด้วยอิทธิพลของการผลักดันแบบแผ่อำนาจของชนชาติเตอรักและจิ๋น (มองโกล) วัดนี้ถูกเรียบหลายชื่อด้วยกัน เช่น เรียกว่าวัดกลางเวียงบ้าง วัดหลักเมืองบ้าง วัดสะดือเมืองบ้าง วัดล้านทองบ้าง ตามแต่ผู้มีอำนาจและประชาชนในสมัยจะเรียก

     

     พอกาลเวลาเนิ่นนานไปหรือผ่านพ้นไปตามหลักของกฎแก้วแห่งสภาวธรรมทั้งหลายก็ชำรุดทรุดโทรม ถูกปล่อยปะละเลยเพราะภัยสงครามเป็นเวลาอันเนิ่นนานผ่านไป พอลุถึงปี พ.ศ ๒๐๓๒ อันเป็นยุคปลายที่สุด ปรากฏในพงศาวดารโยนกและพงศาวดารภาค ๖๑ ที่พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุญนาค) แปลและเรียบเรียงมาจากตำนานสิงหนวัติและตำนานสุวรรณโคมคำกล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๐๒๙ พระเจ้าติโลกมหาราช กษัตริย์ผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่ของอาณาจักรล้านนาถึงแก่พิราลัย พระยอดเชียงรายซึ่งเป็นราชโอรสมีศักดิ์เป็นพระอนุชาของหมื่นศิริรัชฎ์เงินกอง แต่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ จึงสิ้นพระชนม์เมื่อแต่ยังทรงเยาว์ พระเมืองแก้วซึ่งเป็นราชนัดดาขึ้นครองเมืองแทน พ.ศ. ๒๐๓๐ ทางเมืองเชียงแสน ซึ่งเจ้าสุวรรณคำล้านนาได้ถึงแก่พิราลัย ทำให้เมืองเชียงแสนว่างจากกษัตริย์ผู้ครองเมือง เชียงแสนซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญฝ่ายเหนือ พระเมืองแก้วจึงได้มีพระบรมราชโองการให้หมื่นศิริรัชฎ์เงินกอง (เจ้าทองวัว) ให้มาครองเมืองเชียงแสนในปี พ.ศ. ๒๐๓๒ ทรงเฉลิมพระอภิไชยว่า “พระยาศิริรัชฎ์”เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองเมืองเชียงแสนแล้ว ทรงบูรณวัดพระเจ้าล้านทองขึ้น โดยทรงหล่อพระประธานองค์หนึ่ง ด้วยทองปัญจะโลหะ ๕ ชนิด มีน้ำหนักถึงล้านทอง (๑,๒๐๐ ก.ก.) จึงเรียกว่าวัดพระเจ้าล้านทอง ต่อมาประชาชนทั้งหลายจึงเรียกวัดนี้ตามว่า วัดพระเจ้าล้านทองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง

     วัดพระเจ้าล้านทอง ตั้งอยู่เลขที่ 114 บ.เวียง ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

การเดินทาง

     วัดพระเจ้าล้านทองอยู่ใจกลางตัวเมืองอำเภอเชียงแสน วัดจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ เลยปั๊มเอสโซ่ก่อนถึงสามแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวไปที่ว่าการอำเภอเชียงแสน

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ

     วัดพระเจ้าล้านทอง มีพระพุทธรูปน้ำหนัก 1200 กิโลกรัม ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองโบราณ พระเจ้าทองงั่วหรือพระยาครีรับฏเงินกอง พระราชโอรสของพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2032 โดยทรงให้หล่อพระพุทธรูปสำริดที่มีน้ำหนักล้านทองหรือประมาณ 1200 กก.หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 3 เมตรเศษ แล้วทรงขนานนามว่า "พระเจ้าล้านทอง" เป็นพระประธานในวิหารหลวง

 

     นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปสำริดอีกองค์หนึ่งที่ได้มาจากวัดทองทิพย์ซึ่งเป็นวัดร้าง เรียกกันว่า "พระเจ้าทองทิพย์" เป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์งดงามตามพุทธลักษณะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง 1 ศอก 15 นิ้ว สูง 2 ศอก 10 นิ้ว

 

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่มีค่าเข้าชม

 

เวลา เปิด-ปิด

     เปิดทำการทุกวันเวลา 08.00 - 17.00 น.

 

เบอร์โทรติดต่อ

     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 053-650803

     ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 053-711870

 

Visitors: 171,201