พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม

ประวัติความเป็นมา

     พิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ( พิพิธภัณฑ์พระครูอาทรสังวรกิจ ) ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองท่อม บนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่71-72 ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ 1 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บสะสมสิ่งของ วัตถุโบราณจำนวนมากมายซึ่งขุดค้นพบได้ในบริเวณที่เรียกว่า "ควนลูกปัด" อันเป็นเนินดินหลังวัดคลองท่อม อาทิ เครื่องมือหิน เครื่องประดับซึ่งทำจากหินและดินเผา รูปสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกปัดอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของมนุษย์สมัยเมื่อ 5,000 ปีเศษมาแล้ว 

 

     ในปี 2509 : พระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม ได้รวบรวมลูกปัดมาไว้ที่วัดคลองท่อม และได้นำลูกปัดส่วนหนึ่งส่งให้กรมศิลปากรจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช เหตุการณ์นี้จึงทำให้ประชาชนรู้จักลูกปัดคลองท่อม ชุมชนโบราณแห่งหนึ่งของภาคใต้ในปัจจุบัน

 

     ในปี 2510 : อธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะได้เดินทางออกสำรวจแหล่งลูกปัดในชุมชนคลองท่อม

 

     ในปี 2516 : อาจารย์มานิตย์ และ อาจารย์ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ได้สำรวจแหล่งโบราณคดีคลองท่อมและตั้งข้อสันนิษฐานว่า เป็นเมืองท่าโบราณและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีหลักฐานการติดต่อค้าขายกับชนชาติกรีกและโรมัน

 

     ในปี 2522 : คณะสำรวจงานวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร เข้ามาสำรวจแหล่งโบราณคดี ได้พบวัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางโบราณคดีอย่างยิ่ง เพราะจากการสำรวจ ได้ขุดพบลูกปัดจำนวนมาก อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-12

 

     ในปี 2525 : พระครูอาทรสังวรกิจ เจ้าอาวาสวัดคลองท่อม ได้รวบรวมลูกปัดที่สะสมไว้ทั้งหมดและก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานวัดคลองท่อมขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัตถุโบราณของชุมชนคลองท่อม

 

     ในปี 2559 – ปัจจุบัน : นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเทศมนตรี ต.คลองท่อมใต้ ได้ดำเนินการบูรณะและจัดระเบียบภายในพิพิธภัณฑ์สถานวัดคลองท่อม เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้เดินทางมาศึกษาหาความรู้

 

สถานที่ตั้ง

      พิพิธภัณฑ์สถานวัดคลองท่อม ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

ารเดินทาง

     ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองท่อม บนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 71–72 ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ 1 กิโลเมตร

สิ่งที่น่าสนใจ

     สำหรับศิลปวัตถุสิ่งน่าสนใจที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์หลักๆแล้ว ก็เป็นโบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้ที่ขุดได้ที่ควนลูกปัดหลังวัดคลองท่อม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือหิน หม้อไห ถ้วยโถโอชาม  เครื่องประดับ นอกจากนี้ก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านที่ชาวบ้านนำมาบริจาคตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นพิพิธภัณฑ์วัดดั้งเดิม  รวมถึงมีซากกระดูกช้าง  กระดูกวาฬ ไม้กลายเป็นหิน ทุ่นโบราณที่ทำจากแก้ว

     ขณะที่สิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์และเป็นส่วนหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ “ลูกปัด” ที่มีการไล่เรียงให้ความรู้ความเป็นมาของลูกปัด ตั้งแต่ในช่วงแรกที่เราได้รู้จักกับลูกปัด นำมาจนสู่แหล่งลูกปัดสำคัญๆในภาคใต้ และนำมาสู่เรื่องราวของลูกปัดโบราณคลองท่อม  โดยในชั้นล่างจะมีข้อมูลพร้อมภาพประกอบ เรียกน้ำย่อย บิวด์อารมณ์ไปเรื่อยๆ  ก่อนนำส่งสู่ชั้นสองที่เป็นชั้นไฮไลท์  ซึ่งที่นี่ถือเป็นแหล่งจัดแสดงลูกปัดโบราณที่มีให้ชมกันเป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย

 

ค่าเข้าชมสถานที่

     คนไทย: ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท,

     ต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท,

     เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี, ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้, ผู้พิการและผู้ทุพลภาพ ไม่เสียค่าเข้าชม

เวลา เปิด - ปิด

     เปิดให้เข้าชมเวลา 8.30-11.00 น. และ 13.00-17.00 น.  ( ปิดทุกวันพุธ )

เบอร์โทรติดต่อ

     087-269-7257 , 0 7562 2163

Visitors: 151,271