เกาะกลาง

ประวัติความเป็นมา

     ชุมชนเกาะกลาง ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองประสงค์ ของจังหวัดกระบี่ เป็นเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่ายและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ถูกห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ การเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยเรือหางยาวหรือเรือหัวโทง ชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะกลาง บ้านคลองประสงค์ และบ้านคลองกำ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และรับจ้างทั่วไป

สถานที่ตั้ง

     ชุมชนเกาะกลางตั้งอยู่ที่ บ.เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

การเดินทาง

     การเดินทางไปเกาะกลาง จากตัวเมืองกระบี่ สามารถข้ามเรือไปเที่ยวเกาะกลางได้ 2 ท่า คือท่าเรือสวนสาธารณะธารา-ท่าเล (คนละ 10 บาท) และท่าเรือเจ้าฟ้า-ท่าหิน (คนละ 30 บาท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที เมื่อถึงบนเกาะจะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสามล้อพ่วงข้าง คอยให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเช่าแบบเหมาทั้งวันโดยตกลงราคากับเจ้าของรถได้

 

สิ่งที่น่าสนใจ

    เกาะกลาง เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนเกาะสูงมาก มีวิถีชุมชนของบุคคลที่อาศัยในชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเอกลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชนแห่งนี้ก็คือภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนที่พึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับทรัพยาธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมได้ ซึ่งกิจกรรมขึ้นชื่อที่นี่ก็คือ การปลูกข้าวสังข์หยด การสร้างเรือหัวโทงจำลอง (สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่) และการทำผ้าปาเต๊ะ กล่าวได้ว่าเกาะกลางแห่งนี้ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แนวสโลว์ไลฟ์ ที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและผู้คนเมือง อีกทั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนที่แตกต่างจากชุมชนในเมืองอีกด้วย

 

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่มีค่าบริการ

เวลา เปิด-ปิด

     เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่ 09.00 -  19.00  น.

เบอร์โทรติดต่อ

     อบต.คลองประสงค์ โทร 0 75-618-055

    สามล้อบริการ ติดต่อบังสมบูรณ์ โทร 081-569-0224

    กลุ่มแม่บ้านผลิตผ้าปาเต๊ะ ติดต่อป้าประจิม โทร 089-875-0697

Visitors: 151,269