บ้านนาตีน

ประวัติความเป็นมา

      หมู่บ้านนาตีน อยู่ในเขตตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำสวนยางและทำประมงเป็นอาชีพเสริม แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่นาทำกินของชาวบ้านคลองแห้ง ในสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นทุกวันนี้ ชาวบ้านต้องเดินเท้ามาช่วยกันทำนาเป็นประจำทุกวัน เมื่อมีการตั้งชุมชนขึ้นเมื่อราว 80 ปีก่อน พื้นที่แถบนี้จึงถูกเรียกขานกันว่า" บ้านนาตีน " ซึ่งหมายถึง นาทางด้านทิศใต้ ( หรือทิศทางปลายเท้า )

 

      ในปี พ.ศ. 2531 กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านนาตีน ได้ร่วมแรงกันทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเพื่อเป็นการหารายได้เสริม ซึ่งภายหลังได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก ทางการเป็นอย่างดี จนกระทั่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ กะลามะพร้าวบ้านนาตีน เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในฐานะแหล่งผลิตงานหัตถกรรม จากกะลามะพร้าวที่สวยงามได้ อย่างหลากหลายรูปแบบ ในปัจจุบันชาวบ้านนาตีนได้เพิ่มศักยภาพ ในการผลิตได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทำผ้าบาติก ผลิตกระดาษใยสับปะรดเพื่อแปรรูปทำของที่ระลึกรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการทำเรือหัวโทงจำลองอีกผลงานระดับห้าดาว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนไม่น้อย

 

สถานที่ตั้ง

     หมู่บ้านนาตีน อยู่ในเขตตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จ.กระบี่ 8100

ารเดินทาง

     จากจังหวัดกระบี่ไปบ้านนาตีนใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4202 ระยะทางราว 14 กิโลเมตร ก่อนถึงหาดนพรัตน์ธารา ราว 1.5 กิโลเมตรเลี้ยวขวาทางลัดสู่คลองม่วงไปราว 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์ฯ อยู่ทางขวามือ หรือจากอ่าวนางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4203 ถึงหาดนพรัตน์ธาราเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4202 เลี้ยวซ้ายแยกทางลัดคลองม่วงเส้นทางเดียวกัน

สิ่งที่น่าสนใจ

     บ้านนาตีน มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมในชุมชน เช่น การชมการทำสวนยาง การทำผ้าบาติก การออกทะเลกับชาวบ้าน การร่วมทำกับข้าวกับชาวบ้าน การเดินป่าเที่ยวถ้ำ การดำน้ำดูปะการัง เที่ยวตามหมู่เกาะเช่น เกาะปอดะ และทะเลแหวก มีบ้านพักโฮมสเตย์และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชน     


     บ้านนาตีน ถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหมู่บ้าน และพักโฮมสเตย์ ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี่ ที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนววิถีไทย

ค่าเข้าชมสถานที่

     ค่าบริการมัคคุเทศก์นำเที่ยว 200 บาท/ครั้ง
     ค่าชมกลุ่มกิจกรรม             600 บาท/คน/ครั้ง
     ค่าชมและสาธิตการกรีดยาง 100 บาท/คน/ครั้ง
     ค่านำเที่ยวทางทะเล          650 บาท/คน/ครั้ง

 

เวลา เปิด-ปิด

     เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น. ของทุกวัน

เบอร์โทรติดต่อ

     อาคารศูนย์กลางชุมชนบ้านนาตีน โทร. 0 7563 7390 หรือ คุณบัญชา แขวงหลี โทร. 08 1968 8532 

Visitors: 151,358