Runway

บริการพาเที่ยวรอบเกาะสมุย โดยรถตู้ปรับอากาศคอมมูเตอร์หลังคาสูง นั่งสะดวกสบาย พาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจบนเกาะสมุบ อาทิเช่น วัดพระใหญ่ วัดดังบนเกาะสมุย วัดปลายแหลม จุดชมวิวลาดเกาะ หินตาหินยาย ดูลิงโชว์เก็บมะพร้าว เป็นต้น และอีกหลายๆสถานที่อันเป็นที่นิยมบนเกาะสมุย โปรมแกรมทัวร์รอบเกาะสมุยโดยรถตู้ มีให้บริการเริ่มต้นที่ 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย มีรถรับจากโรงแรมพี่พัก และส่งกลับ ราคานี้ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่และอาหาร เป็นบริการทัวร์แบบเป็นกลุ่ม หากต้องการทัวรืแบบส่วนตัวก็สารมารถติดต่อได้ โดยจะมีเฉพาะลูกค้าที่จองเท่านั้นจะไม่ร่วมกับผู้อื่น สอบถามรายละเอียดโทร 091-3209960
รายละเอียดทัวร์
วิธีการจอง

 

1.แอดไลน์เข้ามาที่ไอดี samuiforyou   หรือ โทร.086-4768031, 084-3083428, 091-3209960, 077-426639    07:00 - 21:00 น.

2.สอบถามและแจ้งรายละเอียดทางไลน์ หรือกรอกข้อมูลในช่องติดต่อกลับแล้วส่งข้อมูล รอการติดต่อกลับ

3.เมื่อตกลง ให้โอนเงินจอง 50% เพื่อทำการจอง โดยทางบริษัทจะออกใบจองส่งให้

4.วันเดินทางจะมีรถไปรับที่โรงแรมหรือสถานที่ตามกำหนดในใบจอง ให้แสดงใบจองกับคนขับรถและ ให้เอาใบจองให้กับพนักงานของบริษัททัวร์พร้อมกับชำระส่วนที่เหลือตอนลงทะเบียน

5.การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 วัน ก่อนเวลา 17.00 น. โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 200 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือคืน หากยกเลิกหลังจากที่กล่าวมาข้างต้นทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดๆกับทางลูกค้า 

6.หากวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตษ์ต้องเลิกยกก่อนวันเดินทาง 1 อาทิตย์ ทางลูกค้าถึงจะได้รับเงินคืน


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 151,271