Full Day Safari

ทริป 1 รอบเกาะจังเกิลซาฟารี 1 

กำหนดการเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ  1,700  บาท

เด็ก      1,300  บาท

 

วิธีการจอง

1.แอดไลน์เข้ามาที่ไอดี samuiforyou   หรือ โทร.077-426639  086-4768031  07:00 - 21:00 น.

2.สอบถามและแจ้งรายละเอียดทางไลน์ หรือกรอกข้อมูลในช่องติดต่อกลับแล้วส่งข้อมูล รอการติดต่อกลับ

3.เมื่อตกลง ให้โอนเงินจอง 25% เพื่อทำการจอง โดยทางบริษัทจะออกใบจองส่งให้

4.ก่อนวันเดินทาง 1 วันให้ชำระส่วนที่เหลือเข้ามาอีกครั้ง

5.วันเดินทางจะมีรถไปรับที่โรงแรมหรือสถานที่ตามกำหนดในใบจอง ให้แสดงใบจองกับคนขับรถและ ให้เอาใบจองให้กับพนักงานของบริษัททัวร์ตอนลงทะเบียน

บัญชีโอนเงิน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 151,269