Namung Safari Park

รายละเอียดการเดินทาง

-รับรถจากโรงแรมของคุณ
-เยี่ยมชมวัดปลายแหลมวัดเพื่อดูรูปปั้นกวนอิมและพระพุทธรูปปางมารวิชัย
-หินตา หินยาย สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติซึ่งคล้ายกับอวัยวะเพศชายและหญิงของมนุษย์
-โรงงานมะพร้าวเป็นที่ผลิตผลิตน้ำมันมะพร้าวสด 
-ดูการปลูกยางเพื่อผลิตน้ำยางธรรมชาติ
-ขี่ช้างประมาณ 15 - 20 นาที(หนึ่งภาพฟรีและกรอบกับช้างต่อคู่)
-บุฟเฟต์อาหารกลางวัน (อาหารไทยแบบดั้งเดิมและผลไม้ปรุงรส)
-เยี่ยมชมหมู่บ้านช้าง เพลิดเพลินไปกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างช้างกับควาญช้างแล้วคุณจะได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกและปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงช้าง
-ผ่อนคลายและสดชื่นตัวเองที่น้ำตกหน้าเมือง II: น้ำตกที่สูงที่สุดในเกาะสมุยสูง 80 เมตร
-อาบน้ำให้ช้างน้อย
-ตื่นเต้นและเพลิดเพลินกับการแสดงช้างเด็ก
-ดูลิงเก็บมะพร้าว
-พายเรือคายักผ่านป่าโกงกางเพลิดเพลินกับการชมนกและการค้นพบความหลากหลายระบบนิเวศทางทะเล
-กลับไปที่โรงแรมของคุณวิธีการจอง

 

1.แอดไลน์เข้ามาที่ไอดี samuiforyou   หรือ โทร.086-4768031, 084-3083428, 091-3209960, 077-426639    07:00 - 21:00 น.

2.สอบถามและแจ้งรายละเอียดทางไลน์ หรือกรอกข้อมูลในช่องติดต่อกลับแล้วส่งข้อมูล รอการติดต่อกลับ

3.เมื่อตกลง ให้โอนเงินจอง 50% เพื่อทำการจอง โดยทางบริษัทจะออกใบจองส่งให้

4.วันเดินทางจะมีรถไปรับที่โรงแรมหรือสถานที่ตามกำหนดในใบจอง ให้แสดงใบจองกับคนขับรถและ ให้เอาใบจองให้กับพนักงานของบริษัททัวร์พร้อมกับชำระส่วนที่เหลือตอนลงทะเบียน

5.การยกเลิกต้องยกเลิกก่อนวันเดินทาง 1 วัน ก่อนเวลา 17.00 น. โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 200 บาท และจะได้รับเงินส่วนต่างที่เหลือคืน หากยกเลิกหลังจากที่กล่าวมาข้างต้นทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินใดๆกับทางลูกค้า

6.หากวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตษ์ต้องเลิกยกก่อนวันเดินทาง 1 อาทิตย์ ทางลูกค้าถึงจะได้รับเงินคืน

 

 

บัญชีโอนเงิน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 151,268