น้ำตกบางแป

ประวัติความเป็นมา

น้ำตกบางแป เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยบริเวณตัวน้ำตกจะเต็มไปด้วยโขดหินจำนวนมาก และบริเวณธารน้ำมีแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ ซึ่งกระแสน้ำจะไหลแรงตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบจะมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่นานาพรรณ นอกจากนี้ยังมีร้านค้า ร้านอาหารขนาดเล็กให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

สถานที่ตั้ง

ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 
 

สิ่งที่น่าสนใจ

นอกจากนั้น ในบริเวณน้ำตกบางแปยังมี "สถานอนุบาลชะนี" หรือ “โครงการคืนชะนีสู่ป่า” ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของชะนี ที่ถูกจับมาเลี้ยง ให้พร้อมที่จะคืนกลับสู่ป่า
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  โครงการคืนซะนีสู่ป่า

การเดินทาง

เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปทางตำบลป่าคลอก ประมาณ 7 กิโลเมตร ซ้ายมือจะมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกบางแป 

ค่าเข้าชมสถานที่

ไม่มีค่าธรรมเนียม

เวลาเปิดปิด

08:00-16:.00 น

เบอร์โทรติดต่อ

โทร. 076 260 492

Visitors: 151,271