สวนน้ำภูเก็ต

ประวัติความเป็นมา
สวนน้ำภูเก็ต (Phuket AquaPark) ด้วยเนื้อที่กว่า 40 ไร่ รายล้อมด้วยวิวภูเขาอันสวยงาม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 2,000 คนต่อวัน พบกับสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ปี 2016 นี้
สถานที่ตั้ง
สิ่งที่น่าสนใจ
การเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่
เวลาเปิดปิด
เบอร์โทรติดต่อ
โทร 076-322-233

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 151,268