สวนนกภูเก็ต

ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
สิ่งที่น่าสนใจ
การเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่
เวลาเปิดปิด
เบอร์โทรติดต่อ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 151,522