อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก

ประวัติความเป็นมา

     อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่จัน อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย และอำเภอมาลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้รวมพื้นที่วนอุทยาน 3 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกห้วยแก้ว-บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม และวนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีอาณาเขตใกล้เคียงกันและมีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์


    ภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันสลับกับที่ราบแคบๆ บริเวณหุบเขาเป็นหย่อมเล็กๆ มียอดดอยสูงตั้งแต่ 500-1,720 เมตร ดอยที่สำคัญคือ ดอยยาว ดอยปอ โดยมียอดดอยช้างเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำกกไหลผ่านตอนกลางโดยมีต้นน้ำมาจากประเทศพม่า สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตก และกิจกรรมล่องเรือเที่ยวในแม่น้ำกก

สถานที่ตั้ง

     อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ตั้งอยู่ที่ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วตวนตัว จากจังหวัดเชียงราย ขัยรถไปตามถนนเชียงราย - สี่แยกบ้านเด่นห้า ผ่านหน้าค่ายเม็งรายมหาราชเข้าสู่ตำบลดอยฮาง จนถึงบ้านผาเสริฐ ระยะทางประมาณ 19 กม. จากนั้นเดินทางต่อไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติบริเวณห้วยหมากเลี่ยมอีก 1.5 กม. หรือจะล่องมาตามลำน้ำกกด้วยเรือหางยาวหรือแพจากสะพานลำน้ำกกในตัวเมืองเชียงราย ถึงบริเวณห้วยหมากเลี่ยม ประมาณ 20 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

      น้ำตกโป่งพระบาท เป็นน้ำตกที่มีลักษณะแก่งหินธารน้ำใสฟูขาวสะอาด ภายใต้สภาพอากาศร่มรื่น สถานที่โดยรอบประกอบด้วยพรรณไม้สวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชมความงามทางธรรมชาติ

     น้ำตกห้วยแม่ซ้าย เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยแม่ซ้าย ที่มีน้ำไหลในปริมาณที่สม่ำเสมอตลอดปี น้ำตกแห่งนี้มี 2 ชั้น มีความสูงประมาณ 15 เมตรและ 20 เมตร ตามลำดับแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป และสามารถสัมผัสได้กับทัศนียภาพ และความร่มรื่นของธรรมชาติโดยรอบของน้ำตกได้อีกในบรรยากาศหนึ่ง

     น้ำตกห้วยก้างปลา ตัวน้ำตกมีความสูงประมาณ 20 เมตร สภาพโดยรอบเป็นป่าสนซึ่งสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

     น้ำตกขุนกรณ์ เป็นน้ำตกที่มีธารน้ำที่ใสสะอาดไหลตลอดปี โดยที่ปราศจากตะกอนหินปูนมีความสูงกว่า 70 เมตร เส้นทางเดินขึ้นสู่น้ำตกขุนกรณ์มีโขดหินและแก่งต่างๆ ซึ่งมีความสวยงามรายล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักหย่อนใจ

     น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำห้วยแก้วไหลลงสู่ห้วยโป่งน้ำร้อน และไหลลงสู่แม่น้ำกก ตัวน้ำตกมีทั้งหมด 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป มีพื้นที่โดยรอบประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิดทั้งที่หายากและแปลกตา รวมถึงนกที่ส่งเสียงร้องเรียกให้เข้าไปค้นหา

     ล่องแพลำน้ำกก ลำน้ำกกเป็นแม่น้ำที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย ไหลทอดยาวไปตามพื้นที่ราบเชิงเขาจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย โดยไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายแล้วจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสน

     บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพที่มีน้ำร้อนผุดขึ้นมาตลอดเวลา เป็นที่นิยมนำไข่ไปแช่ซึ่งใช้เวลานานประมาณ 30 นาทีไข่ก็จะมีรสชาติมันและอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดาๆทั่วไป บริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกก อีกทั้งยังมีสถานที่กางเต็นท์สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักแรมอีกด้วย

ค่าเข้าชมสถานที่

     ฟรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เวลา เปิด - ปิด

     เปิดทำการวันตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     อุทยานแห่งชาติลำนํ้ากก โทร 053-609-238

Visitors: 151,266