อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ประวัติความเป็นมา

     อุทยานแห่งชาติขุนแจ ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2538 มีชื่อเรียกตามชื่อของ น้ำตกขุนแจ มีพื้นที่ครอบคลุมเนื้อที่กว้างถึง 270 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดลำปางบางส่วน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำลาวซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำกก ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสลับเนินเขาปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าสะวันนาสวยงาม มียอดดอยสำคัญมากมายทั้งดอยลังกาน้อย ผาโง้ม ดอยสันยาว โดยมียอดดอยลังกาหลวง เป็นยอดดอยสูงสุด มีความสูงถึง 2,031 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สูงเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศไทย

     สภาพภูมิอากาศที่นี่ค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี มีพันธุ์ไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่จาก 300 - 800 เมตร จะเป็นป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ ระดับความสูง 800 - 1,000 เมตร เป็นป่าดงดิบและปาเต็งรัง ความสูงระหว่าง 1,000 - 1,500 เมตร เป็นป่าดิบและป่าสน ส่วนสภาพป่าที่สูงกว่า 1,500 เมตร ขึ้นไป การเดินพิชิตยอดดอยลังกา ต้องมีเจ้าหน้าอุทยานนำทางตลอด เพราะที่นี่ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก ทั้งชะมด หมูป่า เก้ง เม่น กระรอก ค้างคาว กระต่ายป่า หมี ลิงลม ชะนี แมวป่า เลียงผา และนกชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์เลื้อยคลาน จำพวกงู ฯลฯ

สถานที่ตั้ง

     อุทยานแห่งชาติขุนแจ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

การเดินทาง

     จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศหรือรถธรรมดาสาย เชียงใหม่-ดอยสะเก็ต-เชียงราย จากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 หรือนั่งรถสองแถวเล็กสีเหลืองสายเชียงใหม่-เวียงป่าเป้า-ท่ารถถนนไทยวงศ์

     จากเชียงราย เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง และรถสองแถวเล็ก ซึ่งระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงราย 129 กม.หากต้องการเช่ารถก็มีร้านเช่ารถที่ให้บริการทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่น่าสนใจ

     น้ำตกขุนแจ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่น ประกอบด้วยน้ำตก 6 ชั้น บริเวณน้ำตกมีพื้นที่สำหรับพักแรมกางเต็นท์ไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว


     น้ำตกแม่โถ เป็นน้ำตกที่มีความงดงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีทั้งหมด 7 ชั้น และมีความสูงที่สุดประมาณ 40 เมตร ในฤดูฝนจะสวยงามมากมาก ใช้เวลาในการชมน้ำตกประมาณ 2 ชั่วโมง

     ดอยลังกาหลวง เป็นยอดเขาสูงลำดับที่ 5 ของประเทศไทย มีความสูงกว่า 2,000 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อ 3 จังหวัด คือ เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ สภาพโดยรอบเป็นป่าดงดิบเขาที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกแม่โถที่ไหลลงสู่แม่น้ำลาวและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากที่สุดในอุทยานฯ


     ดอยมด ระหว่างทางเป็นป่าดิบชื้นที่มีพืชหลากหลายชนิดปกคลุมตามแอ่งน้ำใสสะอาด เต็มไปด้วยพืชชั้นล่างมากมาย รวมทั้งพืชชั้นต่ำ กล้วยไม้ดิน เฟิร์น มอสส์ และพืชอื่นๆที่คอยให้ความร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา บนยอดดอยมีระดับความสูง 1,700 เมตร สภาพภูมิประเทศค่อนข้างแปลกตา และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวันตก ตัวเมืองเชียงรายทางทิศตะวันออก ยอดดอยลังกาทางทิศใต้ และยอดดอยปางกอมทางทิศเหนือ

     ดอยผาโง้ม เป็นเทือกเขาตอนกลางของพื้นที่ มีรูปร่างทอดตัวยาวในแนวตะวันตก-ตะวันออก โดยมีหน้าผาหินตัดโง้มลาดลงในทิศตะวันตก สภาพป่าเป็นป่าดิบเขาปนป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจแบบไต่เขา หรือเดินป่าชมทิวทัศน์

     อ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว เป็นอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสำหรับนักตกปลาและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ต้องการใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือรับประทานอาหารบนแพกลางอ่างเก็บน้ำที่ใสสะอาดซึ่งที่นั่นมีบรรยากาศที่ดีทีเดียว

     สำนักสงฆ์ เป็นที่พักสงฆ์ขนาดเล็ก ระหว่างทางเดินเท้าสู่สำนักสงฆ์จะผ่านสภาพธรรมชาติและสะพานเล็กๆอันงดงามร่มรื่น สำนักสงฆ์นี้ตั้งอยู่บนทางหลวงสายเชียงใหม่-เชียงราย เหมาะสำหรับผู้ที่รักความสงบ

     ต้นไทรใหญ่ อยู่ใกล้ๆกับที่ทำการอุทยานฯ เป็นต้นไทรที่มีความโดดเด่นเจริญเติบโตจากต้นไม้หลายๆลำต้น แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายกว้างใหญ่ ให้ร่มเงาครอบคลุมพื้นที่ถึง 1,660 ตารางเมตร และมีพืชอิงอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด

ค่าเข้าชมสถานที่

     คนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
     ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     อุทยานแหงชาติขุนแจ โทร 084-366-5213

Visitors: 151,355