วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกขุนกรณ์

ประวัติความเป็นมา 

     วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2525 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่เป็นหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เป็นภูเขาสูงชันตอนบนยอดเขาซึ่งเป็นจุดสูงสุด และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของน้ำแม่กรณ์ซึ่งประกอบด้วยห้วยต่างๆ คือ ห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยเลาอ้าย ไหลรวมกันเป็นน้ำแม่กรณ์แล้วไหลรวมกับแม่น้ำลาว พันธุ์ไม้ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขาและป่าเต็งรัง สภาพป่ายังสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ตะเคียนทอง ยมหอม แดงดง มะม่วงป่า จำปีป่า กระบก ซ้อ บุนนาค ปอทอง อ้ายาง เต็ง รัง เหียง พลวง และก่อชนิดต่างๆ ไม้พื้นล่างได้แก่ หวาย ต๋าว ไผ่หก ไผ่เหี้ย ไผ่ไร่ ไผ่ซาง กล้วยป่า และเฟิร์นชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า กระต่าย อีเห็น ชะมด กระรอก กระแต ไก่ป่า ไก่ฟ้า และนกชนิดต่างๆ

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกขุนกรณ์ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ 13 กม. ถึงบ้านร่องขุ่นแล้วเลี้ยวขวาไปตาม ทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 5 กม. จนถึงสามแยกบ้านใหม่เลี้ยวขวาเข้าน้ำตกขุนกรณ์ตามทางหลวงหมายเลข 1208 ประมาณ 12 กม. ก็จะถึงวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ หรือ

     เดินทางด้วยรถสองแถวประจำทาง สาย เชียงราย-บ้านปางริมกรณ์

สิ่งที่น่าสนใจ

      น้ำตกขุนกรณ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายและวนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กกฝั่งขวา ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่กรณ์และตำบลชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งชาวบ้านมักเรียกน้ำตกขุนกรณ์ว่า “น้ำตกตาดหมอก” น้ำตกขุนกรณ์มีความสูงประมาณ 70 เมตร สภาพพื้นที่โดยรอบของน้ำตกขุนกรณ์เป็นภูเขาล้อมรอบสลับซับซ้อนกันสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 700-1500 เมตร น้ำตกขุนกรณ์ยังเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำแม่กรณ์ ประกอบไปด้วยห้วยต่างๆ ได้แก่ ห้วยแม่กรณ์ ห้วยแม่มอญ ห้วยย่าดี ห้วยเลาอ้าย ไหลมารวมเป็นน้ำแม่กรณ์และไหลรวมกับแม่น้ำลาว ในระหว่างการเดินทางไปสัมผัสกับน้ำตกขุนกรณ์ทุกคนจะได้พบกันพันธุ์ไม้ต่างๆ และสัตว์ป่าหลายชนิด เหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาเชิงธรรมชาติอย่างแท้จริงและสามารถมาท่องเที่ยวน้ำตกขุนกรณ์ได้ตลอดทุกฤดูู

ค่าเข้าชมสถานที่

     ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)

     เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)

     กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปี จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

     กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์  โทร 053-726-368

Visitors: 151,269