วนอุทยานริมโขง

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานริมโขง ตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวา มีเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ลักษณะทั่วไป เป็นเทือกเขาและเนินเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ลาดเอียง 20-60 เปอร์เซ็นต์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 380-600 เมตร มี ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,985 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 7.5 องศาเซลเซียส และสูงสุดเฉลี่ยน 37.7 องศาเซลเซียส มีฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ พรรณไม้เป็นแบบไม้ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง เช่น สัก ประดู่ แดง ซ้อ เสลา ยางเหียง กระพี้เขาความ เป็นต้น ส่วน สัตว์ป่า ที่พบได้ง่าย ได้แก่ นกชนิดต่าง กระรอก กระแต เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานริมโขง ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากเขตอำเภอเชียงแสน ให้ใช้เส้นทาง เชียงแสน-เชียงของ จนถึงบ้านป่าตึง ตำบลบ้านแซว ระยะทางประมาณ 15 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

     จุดชมวิวริมแม่น้ำโขง สามารถชมวิวทิวทัศน์บริเวณแม่น้ำโขง ชื่นชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำโขงได้ นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตกแม่แอบ ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดกลางจำนวน 1 ชั้น ที่สูงประมาณ 15 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่คิดค่าเข้าชม

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433


Visitors: 151,266