วนอุทยานสันผาพญาไพร

ประวัติความเป็นมา

     วนอุทยานสันพญาไพร อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ตามมติของ คณะรัฐมนตรีเพื่อความมั่นคงแม่ฟ้าหลวง-แม่จัน และยังถูกกำหนดให้อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศสหภาพพม่า ทิศใต้จดบ้านจะทอ (แสนเมืองโก)  ทิศตะวันออกจดบ้านแม่หม้อ (แม่เมาะ) และทิศตะวันตกจดบ้านบางปะหัน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเทือกเขาสูงสลับกันเป็นทอดๆ มีเทือกเขาที่สูง คือ ดอยป่าไม้เกี๊ยะ (ไม้สน) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,291 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ย 30-40 % ทางด้านทิศตะวันตกของภูเขาจะเป็นหน้าผาสูงชันลึกลงถึงลำห้วยประมาณ 400 เมตร นอกจากนี้ยังมี ห้วยแปลก และ ห้วยสาขา ที่เกิดจากดอยป่าไม้เกี๊ยะ ทำให้เกิดน้ำตกไม่สูงมากและมีน้ำไหลตลอดปี ลักษณะภูมิอากาศ ที่รี่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (มิถุนายน - กันยายน) ฤดูหนาว (ตุลาคม - กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 10-15 องศาเซลเซียส และฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม) จะร้อนชื้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28-38 องศาเซลเซียส พืชพรรณ ป่าเป็นป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้หลากชนิดขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบมีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พื้นล่างได้แก่ เฟิร์น ปรง แสลงใจ สาบเสือและลูกไม้ พันธุ์ไม้ยืนต้น ได้แก่ ก่อเดือย ก่อแป้น สน จำปา มะม่วงป่า กระพี้จั่น เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ หมูป่า ลิง เก้ง กระต่าย นกชนิดต่างๆ ไก่ป่า เหยี่ยว งู จักจั่น เป็นต้น

สถานที่ตั้ง

     วนอุทยานสันผาพญาไร ตั้งอยู่ที่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

การเดินทาง

     เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำเภอเมืองเชียงราย จะเป็นทางถนนลาดยางสี่เลน ขับไปประมาณ 30 กม. จะถึงอำเภอแม่จัน จากนั้นจะมีทางแยกป่าซางให้ขับขึ้นไปบ้านแม่สลอง ซึ่งจะเป็นทางลาดยางไหลตามเขาผ่านบ้านอาข่า ผาเดื่อ จนถึงทางแยกไปบ้านเทอดไทยประมาณ 23 กม. ขับเข้าไป อีก 13 กม.  จะถึงบ้านเทอดไทย โดยสามารถไปบ้านพญาไพรได้ 2 ทาง คือ  ทางไปบ้านหัวแม่คำแล้วแยกเข้าบ้านพญาไพร ระยะทางประมาณ 28 กม. และจากบ้านเทอดไทยไปบ้านพญาไพรตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 13 กม.

สิ่งที่น่าสนใจ

      ดอยป่าไม้เกี๊ยะ มีจุดเด่นสองจุด คือ บริเวณน้ำตกของห้วยแปลกความสูง 2 เมตร ที่ผ่านก้อนหินขนาดใหญ่ แล้วกระจายไปตามลำห้วย มีหินโผล่ขึ้นมาอย่างสวยงามมาก อีกทั้งยังมีน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ 4 เมตร กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ชมพรรณไม้ เดินป่าศึกษาธรรมชาติและเที่ยวน้ำตก
     ภูเขาทางด้านทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 400 เมตร ในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนจะมีหมอกลอยในตอนเช้า เหนือยอดเขาที่สลับ ซับซ้อนอยู่เบื้องล่างของจุดชมวิวดอยป่าไม้เกี๊ยะซึ่งสวยงามมาก

ค่าเข้าชมสถานที่

     ไม่คิดค่าเข้าชม

เวลา เปิด - ปิด

      เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

เบอร์โทรติดต่อ

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย โทร 053-717-433

     องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โทร  053-730-205

Visitors: 151,366